Sekcja Architektury Krajobrazu

 

Krótko o bieżącej działalności

Sekcja Architektury Krajobrazu przy Oddziale Warszawskim SARP działa od 71 lat. Historia Sekcji sięga 1948 roku.

Pragniemy wspólnie z architektami dbać o podnoszenie jakości przestrzeni publicznej i ochronę krajobrazu. Prowadzimy działania na rzecz promocji zawodu architekta krajobrazu i jego dzieł.

Jako Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP zainicjowaliśmy i koordynujemy poniższe działania:

Reprezentujemy nasze środowisko zawodowe m.in. podczas wydarzeń związanych z architekturą krajobrazu, urbanistyką i ochroną środowiska, na konferencjach i w debatach publicznych.

Od lat naszą wiedzą i doświadczeniem w obszarze architektury krajobrazu wspieramy działania Oddziału Warszawskiego SARP. Między innymi jako eksperci i koordynatorzy bierzemy udział w warsztatach organizowanych przez OW SARP. Nasi członkowie są też sędziami i sekretarzami konkursów SARP.

Cały czas dołączają do nas nowi członkowie, z czego bardzo się cieszymy. Zapraszamy Kolejnych!

Chcielibyśmy lepiej poznać nasze Koleżanki i Kolegów, dlatego zapraszamy do kontaktu i zgłaszania propozycji aktywizacji naszej sekcji. Jesteśmy otwarci na spotkania, które – po uprzedniej rezerwacji – możemy zorganizować w siedzibie OW SARP.

W przyszłości planujemy zadbać o uzupełnienie not memorialnych dotyczących zasłużonych architektów krajobrazu, naszych Koleżanek i Kolegów z Sekcji na stronie http://www.inmemoriam.architektsarp.pl – Przy tym zadaniu potrzebujemy Waszej pomocy!

Jesteśmy zainteresowani upowszechnianiem w naszej branży nowych technologii projektowania i zakładania obiektów architektury krajobrazu. Jesteśmy otwarci na współpracę i poszukujemy sponsorów naszych działań.

Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony – zwłaszcza Aktualności

Aktualności Sekcji Architektury Krajobrazu

Bieżące informacje dotyczące Sekcji rozsyłamy do naszych członków w wewnętrznym e-mailingu. Jeżeli jesteś architektem krajobrazu w OW SARP, a nie otrzymujesz naszych komunikatów, zgłoś swój email do Biura OW SARP z prośbą o przekazanie go do Sekcji Architektury Krajobrazu.

Niektóre komunikaty dotyczące działalności Sekcji AK umieszczamy też na stronie OW SARP, w internetowym biuletynie informacyjnym oraz na stronie SARP na Facebook’u. Linki do wybranych komunikatów prezentujemy poniżej oraz w poszczególnych działach dotyczących działalności Sekcji.

Pięć ostatnich komunikatów Sekcji na stronie OW SARP

Powrót do początku strony

Zarząd Sekcji Architektury Krajobrazu

Przewodnicząca:

 Wiceprzewodniczący:

 • mgr inż. arch. kraj. Magdalena Kazulo-Kleyff
  dr arch. kraj. Kinga Kimic

 

 

Powrót do początku strony

Zapraszamy do nas!

Jeżeli jesteś architektem krajobrazu i masz w swoim dorobku działalność na rzecz architektury lub SARP, zapraszamy do wstąpienia do Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz do włączania się w działalność Sekcji Architektury Krajobrazu przy OW SARP. Ankieta, formularz oraz Statut SARP dostępne są na stronie OW SARP https://sarp.warszawa.pl/o-nas/dolacz/

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z przewodniczącą Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP.

Powrót do początku strony

Spacer – obiekt architektury krajobrazu i jego twórca

Od września 2017 roku uruchomiliśmy nowy cykl wydarzeń pt.: „Spacer OW SARP – obiekt architektury krajobrazu i jego twórca. Architekci krajobrazu oprowadzają po obiektach swojego autorstwa”.
Spacery organizować będziemy skupiając się na realizacjach w Warszawie, których autorami są polscy architekci krajobrazu. Pragniemy poprzez spacery promować zawód architekta krajobrazu, a także zachęcać architektów krajobrazu do dołączania do Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP.

Koordynatorką ww. cyklu wydarzeń jest Katarzyna Łowicka, która ma doświadczenie i dużą przyjemność z organizacji cyklu wydarzeń OW SARP pt.: „Spacer – budynek i jego twórca”.

Uwaga: Wstęp na spacery jest wolny, jednak ze względu na komfort, liczba uczestników każdego spaceru jest ograniczona. Na każdy spacer obowiązują zapisy. Zaproszenia na każdy spacer rozsyłane są w pierwszej kolejności wewnętrznym e-mailingiem do członków OW SARP, w tym do członków naszej Sekcji. Po paru dniach ogłoszenie jest publikowane na stronie OW SARP. Rejestracja uczestników spaceru następuje wg kolejności zgłoszeń – przy założeniu, że pierwszeństwo mają członkowie OW SARP bez zaległości składkowych.

Definicja obiektu architektury krajobrazu

Obiektem architektury krajobrazu jest teren zagospodarowany na stałe lub tymczasowo, któremu nadano określone wartości użytkowe i estetyczne, wykorzystując szatę roślinną i inne twory natury oraz dzieła ręki ludzkiej.

Powyższa definicja została opracowana przez Kolegę z naszej Sekcji AK OW SARP, dr inż.  arch. kraj. Przemysława Wolskiego we współpracy z prof. dr inż. arch. Aleksandrem Böhmem 13 lipca 2006r. w formie wyjaśnienia do projektu standardu wykształcenia dla kierunku architektury krajobrazu.


Spacer po Ogrodach Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie, odtworzonych wg projektu
pracowni Ogród, Park, Krajobraz (2.10.2021)

2 października 2021 odbył się trzeci spacer w ramach cyklu wydarzeń Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP pt.: „Spacer OW SARP – obiekt architektury krajobrazu i jego twórca. Architekci krajobrazu oprowadzają po obiektach swojego autorstwa”. W piękną sobotę jesieni spacerowaliśmy po Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, odtworzonych wg projektu pracowni Ogród, Park, Krajobraz.
Goście:
arch. kraj. Jakub Zemła, Ogród, Park, Krajobraz s.c.
arch. kraj. Tomasz Zwiech, Ogród, Park, Krajobraz s.c.

Partnerem Spaceru po Ogrodach Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie był Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. W czasie spaceru Zamek Królewski reprezentowała arch. kraj. Monika Drąg – • Pełnomocnik ds. Architektury Krajobrazu i Ogrodów w Zamku Królewskim w Warszawie. Prezentacja projektu, opracowana i udostępniona przez pracownię


(kliknij w obrazek aby zobaczyć prezentację)

Ogród, Park, Krajobraz s.c., zaprezentowana podczas spaceru OW SARP w dniu 2 października 2021 r. zobacz…
•relacja ze spaceru zobacz…
•zaproszenie na spacer: zobacz…


Spacer po Ogrodzie Krasińskich, zrewaloryzowanym i zmodernizowanym
przez pracownię Abies – Architektura Krajobrazu (12.05.2018)

12 maja 2018 odbył się drugi spacer w ramach cyklu wydarzeń Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP pt.: „Spacer OW SARP – obiekt architektury krajobrazu i jego twórca. Architekci krajobrazu oprowadzają po obiektach swojego autorstwa”. W piękną sobotę maja spacerowaliśmy po Ogrodzie Krasińskich, zrewaloryzowanym i zmodernizowanym przez pracownię Abies – Architektura Krajobrazu, we współpracy z arch. Piotrem Hardeckim.
Gość: arch. kraj. Barbara Krauss-Galińska, Abies – Architektura Krajobrazu.


Udostępnione przez ABIES Architektura Krajobrazu

Partnerem Spaceru po Ogrodzie Krasińskich był Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.


Spacer po Bulwarach Wiślanych, autorstwa RS Architektura Krajobrazu  i Artchitecture (30.09.2017)

Pierwszy spacer w ramach cyklu wydarzeń Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP pt.: „Spacer OW SARP – obiekt architektury krajobrazu i jego twórca. Architekci krajobrazu oprowadzają po obiektach swojego autorstwa”, odbył się 30 września 2017 (sobota) po Bulwarach Warszawskich, autorstwa RS Architektura Krajobrazu i Artchitecture.

Goście: arch. kraj. Dorota Rudawa i arch. kraj. Patryk Zaręba – RS Architektura Krajobrazu.

Udostępniona przez RS Architektura Krajobrazu prezentacja projektu, pokazana w ramach spaceru 30 września

Partnerem Spaceru po Bulwarach Warszawskich był Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.


Spacery OW SARP – Budynek i jego twórca

Zainteresowanych spacerami z cyklu „Spacery OW SARP – Budynek i jego twórca. Architekci oprowadzają po obiektach swojego autorstwa.” informujemy, iż od 2016 roku odbyło się już pięć spacerów z tego cyklu:

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich („OW SARP”) informuje, że jest Organizatorem Spacerów Architektonicznych; Spacery są organizowane w celu promocji architektury oraz zwiększania świadomości architektonicznej, a także w celu integracji środowiska Architektów. Podczas Spacerów wykonywane będą zdjęcia, które zostaną następnie upublicznione w mediach społecznościowych (na przykład Facebook OW SARP, www.sarp.warszawa.pl, newsletter, a także publikatory drukowane OW SARP). OW SARP – ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, telefon +48-22-826 74 39, e-mail: rodo@sarp.warszawa.pl (dalej „Administrator”) informuje, że jest administratorem danych osobowych – wizerunku osób – Uczestników Spaceru Architektonicznego. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Spacerze Architektonicznym i w celach statutowych (promocji architektury oraz zwiększania świadomości architektonicznej, a także w celu integracji środowiska Architektów). Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane przez cały czas istnienia OW SARP. Przez cały czas przetwarzania danych osobowych (wizerunku) osoba, której dane są przetwarzane będzie miała prawo dostępu do jej danych osobowych i żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powrót do początku strony

Budżet partycypacyjny w praktyce

W 2015 roku Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP w ramach Tygodnia z Architekturą Oddziału Warszawskiego SARP, zorganizowała dwudniowe warsztaty: „Budżet partycypacyjny m.st. Warszawy w praktyce”. Inicjatorką i koordynatorką warsztatów była arch. kraj. Katarzyna Łowicka. Warsztaty odbyły się w dniach 30 września i 2 października 2015 roku, w siedzibie OW SARP. Celem warsztatów było zachęcenie profesjonalistów do włączenia się w proces kształtowania przestrzeni miejskiej poprzez budżet partycypacyjny, a także wypracowanie praktycznych wskazówek dla wnioskodawców oraz weryfikatorów projektów składanych do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na kolejne lata. Warsztat był skierowany do architektów krajobrazu, ale mile widziani byli również architekci.  Po prezentacjach i towarzyszących im dyskusjach, uczestnicy warsztatów opracowali wnioski dotyczące budżetu partycypacyjnego.

W 2016 roku przedstawiciele Sekcji wzięli udział w III okołomiejskim maratonie pisania projektów do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na 2017 rok. Maraton został zorganizowany w dniu 10 stycznia 2016 roku przez m.st. Warszawa w Warsztacie na pl. Konstytucji. W czasie maratonu dyżur pełnili: Katarzyna Łowicka, Magdalena Kazulo-Kleyff, Paweł Bartman. W czasie maratonu, wiceprzewodnicząca Sekcji – Katarzyna Łowicka – przedstawiła prezentację: „Rola architektów krajobrazu” zawierającą m.in. wyniki warsztatów OW SARP z 2015 roku dot. budżetu partycypacyjnego.

Komunikaty dotyczące budżetu partycypacyjnego

Powrót do początku strony

Nagrody dla najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu

Od 2010 roku lat Sekcja Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP przyznaje nagrody i wyróżnienia dla najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW.

Sekcja jest partnerem honorowym organizatorów wystawy: Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kuratorem wystawy jest dr inż. Agnieszka Gawłowska (SGGW, SARP – członkini naszej Sekcji).

Wyniki pracy jury, powołanego z członków Sekcji ogłaszane są na uroczystym wernisażu wystawy, na którym obecni są przedstawiciele Władz Uczelni i Władz Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, kurator wystawy, kadra naukowa oraz studenci i absolwenci kierunku Architektura krajobrazu. Nagrody wręczają także przedstawiciele Agencji Promocji Zieleni oraz Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Film SGGW dotyczący przeglądu najlepszych prac magisterskich w 2015

Komunikaty dotyczące udziału Sekcji AK w przeglądzie najlepszych prac magisterskich:

2013

 2014

2015

2016

2017

2019

2020

Powrót do początku strony

Historia Sekcji Architektury Krajobrazu przy Oddziale Warszawskim SARP

Jak podaje Krystyna Piątkowska „Alina Scholtzówna zostaje wprowadzona do SARP w 1946 r. przez profesora Franciszka Krzywda-Polkowskiego, a w roku 1948 wyjeżdża do Londynu jako przedstawicielka i delegat SARP na Światową Konferencję Architektów Krajobrazu, na której powołano Międzynarodową Organizację Architektów Krajobrazu (IFLA). Koleżanka A. Scholtzówna jako członek-założyciel IFLA przystępuje do organizowania Sekcji Architektury Krajobrazu w Oddziale Warszawskim. (…) Zapoczątkowana w 1948 r. współpraca z IFLA rozwija się”.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Ewę Kicińską, po Alinie Scholtzównej delegatami do IFLA kolejno byli: Maryla Wyganowska, Ewa Kicińska, Marek Szeniawski.

W latach 1962 do 1965 funkcję przewodniczącego Sekcji Architektury Krajobrazu przy OW SARP pełnił prof. Edward Bartman, który od 1963 r. aktywnie uczestniczy w pracach International Federation of Landscape Architecture (IFLA).

Jak podaje Krystyna Piątkowska „W 1963 r. posiedzenie Rady Głównej IFLA odbywa się w Warszawie, a organizacją zajmuje się Sekcja. W 1975 r. oficjalną wizytę w SARP składa ówczesny Prezydent IFLA dr Hans Werkmeister.

W latach 1970-1980 rozwija się warsztatowa współpraca architektów krajobrazu z kolegami architektami, czego przykładem są wspólnie opracowywane referaty na seminariach w kraju i za granicą, coraz częstszy udział architektów krajobrazu w konkursach i jak to bywa wspólne odnoszenie sukcesów i porażek”.

W latach 1980-82 przewodniczącą Sekcji była Alicja Brejnak-Zaleska, wiceprzewodniczącym Sekcji był Przemysław Wolski. W latach 1983-1985 przewodniczącym Sekcji był Przemysław Wolski. W roku 1983, z inicjatywy SAK przy Oddziale Warszawskim SARP, przy współpracy Oddziału Warszawskiego TUP oraz Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni Wydziału Ogrodniczego SGGW, zorganizowana została ogólnopolska Sesja Naukowa nt. “Kształtowanie krajobrazu stref podmiejskich” oraz wydana została, w formie zwartej, publikacja pod tym samym tytułem, której redaktorami byli: Bolesław Król, Longin Majdecki i Przemysław Wolski.

Od czerwca 1985 do 2004 roku przewodniczącą Sekcji była Irena Bajerska. W latach 1984-87 Sekcja zorganizowała: spotkanie dyskusyjne n.t „Skarpy Puławskiej” oraz spotkanie n.t. możliwości praktycznego wykorzystania nagrodzonych prac dyplomowych (nagroda PKN-IKOMS im. Prof. Jana Zachwatowicza). W marcu 2001 roku Sekcja we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektura Krajobrazu zorganizowała w Pawilonie SARP przy ul. Foksal 2 wystawę „Architektura krajobrazu w Polsce 1990-2000”. Na wystawie zaprezentowano postery z projektami m.in. kilku członków Sekcji Architektury Krajobrazu: Ireny Bajerskiej, Doroty Rudawy, Mirosława Sztuki (RS Architektura Krajobrazu), Andrzeja Niemirskiego, (Katarzyny Łowickiej, Magdaleny Kazulo (GRUPA W SQŁADZIE), Marka Szumańskiego.

W 2004 roku odbyło się walne zebranie Sekcji, na którym wybrano nowy zarząd w składzie: Rafał Mroczkowski – przewodniczący, Dorota Rudawa – wiceprzewodnicząca, Katarzyna Łowicka wiceprzewodnicząca.

Poniżej najważniejsze działania Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP w okresie 2004 – 18.03.2016

 • Stanowisko z 2 marca 2004 r. wobec działań projektowych zespołu Miejskiego Architekta Krajobrazu w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, podjętych w celu zagospodarowania fragmentu ul. Kruczej w formie zieleńca. Sekcja wnioskowała o rezygnację z przejmowania przez urząd funkcji projektantów i koncentrację na ich wyborze oraz właściwym określeniu ich zadań. Sekcja Architektury Krajobrazu podzieliła stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, że najlepszą formą decydowania o jakości przestrzeni publicznej jest konkurs.
 • Zaopiniowanie „Projektu Standardów Kształcenia na Kierunku Architektura Krajobrazu (inżynier + magister) – studia pierwszego stopnia”. Zarząd Oddziału Warszawskiego SARP, po zasięgnięciu opinii Sekcji, pozytywnie (ale z uwagami) zaopiniował ww. dokument pismem z 26.07.2005 r.
 • W 2007 r. zorganizowanie szkolenia „Oświetlenie architektury krajobrazu”
 • 3 czerwca 2009 r. zorganizowanie spotkania wraz z prezentacją elementów małej architektury miejskiej marki mmcite (Czechy) „Meble miejskie — design w miejskiej architekturze krajobrazu.”
 • Od 2010 roku Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP – w ramach współpracy z Wydziałem Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW – co roku przyznaje nagrodę honorową i wyróżnienia dla najlepszych dyplomów na kierunku architektura krajobrazu.
 • W latach 2012-2015 Sekcja Architektury Krajobrazu prowadziła współpracę w ramach wspólnego porozumienia stowarzyszeń związanych z architekturą krajobrazu w celu propagowania dobrych praktyk zawodowych oraz konsolidacji środowiska architektów krajobrazu. Przewodniczący sekcji uczestniczył w zebraniach roboczych w Poznaniu oraz na wystawie Zieleń to życie.
 • 4 października 2013 roku Sekcja we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa zorganizowała debatę: “Zachowanie trwałości terenów zieleni publicznej w Warszawie”. Patronem debaty był Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Sponsorami Debaty byli: Szkółkarstwo Ozdobne Ulińscy, Kamienne Dekoracje Ogrodów CHRONOS, Mmcité – meble miejskie. Reprezentacja: Rafał Mroczkowski.  O debacie…
 • W 2014 roku przewodniczący Sekcji reprezentował Sekcję Architektury Krajobrazu OW SARP na ogólnoeuropejskim zjeździe projektantów, zorganizowanym przez jednego z komercyjnych partnerów Sekcji – firmę Mmcité w ramach imprezy „Ulica 2014”, która odbyła się w Czechach, w miejscowości Bilowice.
 • W 2014 przewodniczący Sekcji reprezentował Sekcję podczas wyboru pełnomocnika d.s. ziele­ni Urzędu m.st. Warszawy
 • 4 września 2015 roku Rafał Mroczkowski był moderatorem warsztatów Projektuj &Promuj dla architektów krajobrazu i projektantów, organizowanych wspólnie przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu i Agencję Promocji Zieleni w ramach Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE.
 • W 2015 r. Kol. Rafał Mroczkowski był sędzią referentem w konkursie na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ulicami Jasna, Zgoda i Złota w Warszawie. Katarzyna Łowicka w 2015 r. była koordynatorem warsztatów eksperckich dotyczących Osi Stanisławowskiej.
 • 30 września oraz 2 października 2015 roku w ramach Tygodnia z Architekturą 2015, Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP zorganizowała dwudniowe warsztaty: „Budżet partycypacyjny m.st. Warszawy w praktyce”. Inicjatorką i koordynatorką warsztatów była arch. kraj. Katarzyna Łowicka. Celem warsztatów było zachęcenie profesjonalistów do włączenia się w proces kształtowania przestrzeni miejskiej poprzez budżet partycypacyjny. Warsztat był skierowany do architektów krajobrazu, ale mile widziani byli również architekci. Po prezentacjach i towarzyszących im dyskusjach, uczestnicy warsztatów opracowali wnioski dotyczące budżetu partycypacyjnego na kolejne lata.
 • 4 grudnia 2015r przedstawiciele Sekcji (Katarzyna Łowicka i Paweł Bartman) oraz Zarządu OW SARP (Rafał Mroczkowski) wzięli udział w wernisażu wystawy w Muzeum SGGW poświęconej najlepszym pracom magisterskim, wykonanym na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Sekcja Architektury Krajobrazu jest partnerem honorowym organizatorów wystawy od 2010 roku. Na wernisażu obecnych było ponad 100 osób, m.in. przedstawiciele Władz Uczelni i Wydziału, opiekun naukowy i kurator wystawy, kadra naukowa oraz studenci i absolwenci kierunku Architektura krajobrazu. Gośćmi honorowymi byli emerytowani profesorowie SGGW arch. Jacek Damięcki oraz arch. kraj. Jan Kiciński. Na wernisażu byli obecni także: Prezes Agencji Promocji Zieleni oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Sekcja po raz piąty przyznała nagrodę oraz trzy wyróżnienia honorowe za najciekawsze prace dyplomowe.
 • 10 stycznia 2016 r. przedstawiciele Sekcji wzięli udział w III Ogólnomiejskim Maratonie pisania wniosków do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy. Dyżur pełnili: Katarzyna Łowicka, Magdalena Kazulo-Kleyff, Paweł Bartman. Wiceprzewodnicząca Sekcji – Katarzyna Łowicka – przedstawiła prezentację: „Rola architektów krajobrazu” zawierającą m.in. wyniki warsztatów OW SARP z 2015 roku dot. budżetu partycypacyjnego.
 • 14 lutego 2016 roku Katarzyna Łowicka w imieniu Sekcji AK i OW SARP – uczestniczyła w obchodach 50 rocznicy śmierci profesora Gerarda Ciołka. Synowie profesora, Tadeusz Maciej Ciołek i Tomasz Ciołek z rodzinami zamówili Mszę Św. w kościele Św. Boromeusza w Warszawie, następnie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia okolicznościowego pomnika przy grobie Rodziny Ciołków, Stare Powązki (kwatera 93, rząd 4, miejsce 9). Został złożony wieniec od Oddziału Warszawskiego SARP.
  zobacz zaproszenie na obchody 50 rocznicy śmierci profesora Gerarda Ciołka…

W dniu 18 marca 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP. Zarząd Sekcji w składzie: Rafał Mroczkowski, Dorota Rudawa i Katarzyna Łowicka – po omówieniu działalności w poprzednich latach – otrzymał absolutorium. Na zebraniu ukonstytuował się nowy Zarząd Sekcji Architektów Krajobrazu: przewodnicząca Katarzyna Łowicka, wiceprzewodniczący Paweł Bartman, wiceprzewodnicząca Kinga Kimic. Dziękujemy Koledze Rafałowi Mroczkowskiemu oraz Koleżance Dorocie Rudawie za Waszą pracę na rzecz Sekcji w latach 2004 – 2016.

 Poniżej najważniejsze działania Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP w okresie 19.03.2016 – do teraz

 • Sekcja z przyznanego jej budżetu pokryła prenumeratę kwartalnika TOPOS na rok 2016 i 2017. Kwartalnik jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w biurze OW SARP oraz on-line dla członków.
 • W 2016 roku do Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP dołączyły architektki krajobrazu: Magdalena Jędraszko – Macukow oraz Małgorzata Wołodźko.
 • Członkowie Sekcji, którzy podali swoje e-maile, otrzymują wiadomości e-mail, w których zarząd informuje o bieżących działaniach Sekcji oraz o ciekawych wydarzeniach i zaproszeniach. Informacje dotyczące działalności sekcji są też publikowane na profilu facebook oraz na stronie OW SARP.
 • W 2016 roku przedstawiciele zarządu Sekcji uczestniczyli w paru konferencjach branżowych. Na zaproszenie Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK) – w konferencji z cyklu „Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka” (WAK): 15 kwietnia: Miasto od nowa (WAK12) oraz 18 listopada: Mistrzowie holenderskiego krajobrazu (WAK13). Sekcja była też obecna 11 października 2016 roku na Międzynarodowej Expo Konferencji LAUD, poświęconej architekturze krajobrazu oraz infrastrukturze miejskiej (w ramach SHARE Warsaw 2016 – Międzynarodowego Forum Architektonicznego). A także w kolejnych Konferencjach z cyklu Warszawskie Rozmowy Architektoniczne (WRA) obejmujących cykl wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne, architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu, mające na celu rozwijanie zagadnień na temat aktualnego stanu wiedzy i praktycznych doświadczeń w w/w zakresie. Były to: WRA 6 “Zielone Miasto – miasto jako ogród, czyli szansa terenów otwartych” (10 czerwca 2016 r.) oraz WRA 7 – “Revital Total – NOWE, STARE MIASTA – rewitalizacja zaniedbanych obszarów śródmiejskich” (14 października 2016 r.)
 • W 2016 roku zarząd Sekcji zbierał materiały archiwalne o Sekcji oraz prowadził wewnętrzne dyskusje na temat sposobu zaprezentowania działalności Sekcji na stronie internetowej Oddziału.
 • 9 grudnia 2016 r. przedstawiciele Sekcji Architektury Krajobrazu (Katarzyna Łowicka, Paweł Bartman, Magdalena Kazulo-Kleyff) uczestniczyli po raz szósty w uroczystym otwarciu wystawy najlepszych prac magisterskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Sekcja przyznała jedną nagrodę oraz 4 wyróżnienia. Koszty zakupu nagrody (książki) oraz wyróżnień (roczne prenumeraty dwumiesięcznika SARP – ARCH) Sekcja jak zawsze pokryła z przyznanego jej budżetu.
 • W 2017 roku pozyskaliśmy nowego członka – dołączył do nas Piotr Rybacki. Obecnie do Sekcji należy 37 architektów krajobrazu – członków OW SARP (stan na koniec lipca 2017 r).
 • Członkowie Sekcji od lat angażują się w organizację konkursów, warsztatów i innych działań realizowanych przez OW SARP i SARP.
 • W 2017 roku została utworzona zakładka na stronie OW SARP poświęcona naszej sekcji. Rozwijamy ją i aktualizujemy na bieżąco.
 • W 2017 roku Sekcja zainicjowała cykl Spacerów OW SARP „Obiekt architektury krajobrazu i jego twórca”. Sekcja pokrywa ze swojego budżetu koszty opracowania logotypu cyklu i projekt graficzny zaproszenia na pierwszy spacer.  Pierwszy spacer z ww. cyklu odbył się 30 września 2017 po Bulwarach Warszawskich, autorstwa RS Architektura Krajobrazu i Artchitecture.
 • 5 czerwca 2018 odbył się drugi spacer z cyklu Spacery OW SARP „Obiekt architektury krajobrazu i jego twórca”: Spacer po Ogrodzie Krasińskich. Ogród został zrewaloryzowany i zmodernizowany przez pracownię Abies – Architektura Krajobrazu, we współpracy z arch. Piotrem Hardeckim.
 • W dniu 27 września 2018 przedstawiciele Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP wzięli udział w XXI Forum Architektury Krajobrazu, które odbyło się w Warszawie na SGGW. Oddział Warszawski SARP był patronem honorowym wydarzenia. Przewodnicząca Sekcji, Katarzyna Łowicka jako panelistka wzięła udział w sesji plenarnej pierwszego dnia konferencji, 27 września, w godz. 14.00-15.30 – „Wyzwania architektury krajobrazu w XXI wieku – PRAKTYKA”.
 • Reprezentacja Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych ŚP prof. dr hab. Edwarda Bartmana, który zmarł 19.10.2018 r.
 • W grudniu 2018 roku zleciliśmy opracowanie projektu logotypu i roll-upa Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP.
 • Od listopada 2018 roku nowi członkowie OW SARP – architekci krajobrazu, otrzymują wraz z powitaniem Prezesa Oddziału, zapytanie czy chcą dołączyć do działalności Sekcji Architektury Krajobrazu.
 • Od 2018 do teraz pozyskaliśmy sześciu nowych członków Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP. Do Sekcji dołączyli architekci krajobrazu: Zuzanna Bartman, dr Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Piotr Wiśniewski, dr Jan Łukaszkiewicz, dr Kinga Zinowiec-Cieplik, dr Ewa Zaraś-Januszkiewicz. Obecnie do Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP należy 41 architektów krajobrazu – członków OW SARP (stan na czerwiec 2019 r). Czekamy na deklaracje kolejnych nowych członków OW SARP, architektów krajobrazu.

Źródła:

 1. Piątkowska K.: „Architekci krajobrazu i ich sekcja” w: Barucki T., Cybis J., Jankowski S., Niekrasz K., Piechotka M., Pietrzak M. Szczepański R.: „Fragmenty stuletniej historii. Relacje. Wspomnienia. Refleksje”. OW SARP, Warszawa 2000, str. 295-296
 2. prof. Edward Bartman zobacz biogram…
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności OW SARP w latach 2012-2015
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności OW SARP w latach 2009-2012
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności OW SARP w latach 2006-2009
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności OW SARP w latach 1997-2000
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności OW SARP w latach 1987-1990
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności OW SARP w latach 1984-1987
 9. Wywiady z członkami Sekcji
 10. Kicińska E.: „Zieleń Warszawy w opracowaniach Pracowni Zieleni BOŚ, BUW, PUW, BPRW 1945-1991 R.

Powrót do początku strony

Aktywni w SARP członkowie Sekcji Architektury Krajobrazu

Zachęcamy do włączenia się w działalność SARP. Poniżej członkowie Sekcji, którzy działają/działali na rzecz naszego Stowarzyszenia.

arch. kraj. Irena Bajerska

 • członek kolegium Sędziów Konkursowych SARP w kadencji 2012-2015, 2015-2018
 • przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu w latach 1985-2004 (od 06.1985)

 arch. kraj. Paweł Bartman

 • wiceprzewodniczący Sekcji Architektury Krajobrazu od 2016 r

dr arch. kraj. Ewa Kicińska

 • delegat z ramienia SARP do Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu IFLA w latach 1977-1997

dr arch. kraj. Kinga Kimic

 • wiceprzewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu od 2016 r.

arch. kraj. Katarzyna Łowicka

 • członek Komisji rewizyjnej OW SARP w kadencji 2015-2018
 • koordynatorka Spacerów OW SARP „Obiekt architektury krajobrazu i jego twórca” od 2017 r.
 • koordynatorka Spacerów OW SARP „Budynek i jego twórca” od 2016 r.
 • przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu od 2016 r.
 • wiceprzewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu w latach 2004-2016

śp. dr arch. kraj. Andrzej Niemirski

 • przewodniczący koła przy Instytucie Kształtowania Terenów Zieleni na Wydziale Ogrodniczym SGGW-AR w latach 1984-87, 1987-90

arch. kraj. Rafał Mroczkowski

 • członek Zarządu OW SARP w kadencji 2015-2018 – pełnomocnik zarządu ds. konkursów
 • członek kolegium Sędziów Konkursowych SARP w kadencji 2012-2015, 2015-2018
 • delegat na Walny Zjazd SARP w kadencji 2015-2018
 • przewodniczący Sekcji Architektury Krajobrazu w latach 2004-2016

arch. kraj. Dorota Rudawa

 • wiceprzewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu w latach 2004-2016

arch. kraj. Marek Szeniawski

 • członek Zarządu Głównego SARP w kadencji 2015-2018 – Sekretarz Zarządu Głównego,
 • członek kolegium Sędziów Konkursowych SARP w kadencji 2015-2018
 • delegat na Walny Zjazd SARP w kadencji 2012-2015, 2015-2018
 • członek Zarządu OW SARP w kadencji 2006-2009, 2009-2012 – Sekretarz Zarządu OW SARP, 2012-2015
 • wiceprzewodniczący Sekcji Architektury Krajobrazu w latach 1985-2004

śp. arch. kraj. Wojciech Trzópek

 • przewodniczący koła nr 63 przy Zarządzie Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych od 6.02.1986-87, 1987-90

dr arch. kraj. Przemysław Wolski

 • członek Polskiej Rady Architektury (SARP) – od 2005 r.
 • przewodniczący Sekcji Architektury Krajobrazu w latach 1983-1985 (do 06.1985)
 • wiceprzewodniczący Sekcji Architektury Krajobrazu w latach 1980-1982

arch. kraj. Alicja Brejnak-Zaleska

 • przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu w latach 1980-1982

Powrót do początku strony

Zakres zadań i kompetencji architekta krajobrazu

Poniżej prezentujemy zakres zadań i kompetencji architekta krajobrazu, zgodny z ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), przyjęty przez Polskę i wpisany do “Klasyfikacji zawodów i specjalności” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nazwa: Architekt krajobrazu

Kod: 2162

Synteza:

Opracowuje programy oraz projekty budowy i modernizacji obiektów architektury krajobrazu i terenów zieleni miejskiej, a także projekty ochrony i kształtowania krajobrazu terenów niezurbanizowanych w celu zachowania i rozwijania różnorodności, osobliwości i piękna krajobrazu; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w dziedzinie architektury krajobrazu wyników prac z innych dziedzin: ekologii, geologii i geomorfologii, klimatologii, hydrologii, fitosocjologii, geografii fizycznej kompleksowej, ochrony środowiska przyrodniczego, ogrodnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, historii sztuki, architektury etc.

Zadania zawodowe:

 • ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie i przywracanie im użyteczności;
 • wskazywanie sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie, spowodowanych ingerencją człowieka;
 • opracowywanie koncepcji ochrony form rzeźby terenu, gleb, wód, klimatu, biotopów i biocenoz, w ramach studiów do planów przestrzennych zagospodarowania, na różnych poziomach planowania;
 • opracowywanie koncepcji ochrony parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody oraz parków krajobrazowych;
 • koordynowanie opracowań dotyczących ocen oddziaływania inwestycji na środowisko oraz dopuszczalnych rozmiarów ingerencji i niezbędnych działań naprawczych;
 • opracowywanie studiów dotyczących stanu istniejącego;
 • opracowywanie programów i projektów terenów zieleni miejskiej;
 • rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp.;
 • opracowywanie studiów i projektów zagospodarowania terenów rolniczych;
 • opracowywanie projektów obiektów architektury krajobrazu: ogrodów przydomowych, ogrodów na dziedzińcach, na dachach, parków i ogrodów przy rezydencjach, parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych, parków etnograficznych, wystaw ogrodniczych, ogrodów działkowych, cmentarzy;
 • kształtowanie przestrzeni wokół budynków administracyjnych, szpitali, szkół, kościołów, centrów handlowych, obiektów przemysłowych;
 • kształtowanie krajobrazu w otoczeniu szlaków komunikacyjnych;
 • opracowywanie projektów szaty roślinnej chroniącej tereny przed ogniem, zanieczyszczeniem powietrza, wandalizmem, etc.;
 • prowadzenie nadzoru autorskiego lub kierowanie budową obiektów architektury krajobrazu;
 • opracowywanie studiów historycznych i dokumentacji konserwatorskich dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytków sztuki ogrodowej oraz ochrony krajobrazów historycznych i pielęgnowanie zabytkowych założeń ogrodowych;
 • opracowywanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu;
 • opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych oraz prowadzenie prac rekultywacyjnych;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej;
 • pełnienie funkcji administracyjnych w służbach publicznych;członkostwo w zespołach przygotowujących projekty urbanistyczne i budowlane.

Powrót do początku strony

 Polecane linki

Powrót do początku strony