„Spacery OW SARP – obiekt architektury krajobrazu i jego twórca”: Ogród Krasińskich, Abies – Architektura Krajobrazu

„Spacery OW SARP – obiekt architektury krajobrazu i jego twórca”: Ogród Krasińskich, Abies – Architektura Krajobrazu

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza na drugi spacer w ramach cyklu wydarzeń Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP pt.: „Spacer OW SARP – obiekt architektury krajobrazu i jego twórca. Architekci krajobrazu oprowadzają po obiektach swojego autorstwa”. Spacer odbędzie się 12 maja 2018 (sobota) po Ogrodzie Krasińskich, zrewaloryzowanym i zmodernizowanym przez pracownię Abies – Architektura Krajobrazu, we współpracy z arch. Piotrem Hardeckim. Zaczynamy o godz. 11.00 od prezentacji projektu w klubokawiarni Państwomiasto.

Goście: arch. kraj. Barbara Krauss-Galińska, Abies – Architektura Krajobrazu

Partnerem Spaceru po Ogrodzie Krasińskich jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

W programie:

  • Prezentacja projektu (ok. 30 minut)
  • Spacer po ogrodzie z jego twórcą (ok. 1,5 godziny)

Uwaga: Na spacer obowiązują zapisy, liczba uczestników spaceru jest ograniczona. Rejestracja uczestników spaceru nastąpi wg kolejności zgłoszeń – przy założeniu, że pierwszeństwo będą mieć członkowie OW SARP bez zaległości składkowych.

Zgłoszenia: spacery@sarp.warszawa.pl

Zbiórka w klubokawiarni Państwomiasto, ul. Andersa 29, I piętro, sala konferencyjna.
Wstęp wolny. Spacer potrwa ok 2 godzin.

Spacery po obiektach architektury krajobrazu organizujemy średnio raz na kwartał, skupiając się na realizacjach w Warszawie, których autorami są polscy architekci krajobrazu. Pragniemy poprzez spacery promować zawód architekta krajobrazu, a także zachęcać architektów krajobrazu do dołączania do Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP.

Definicja obiektu architektury krajobrazu:

„Obiektem architektury krajobrazu jest teren zagospodarowany na stale, tymczasowo, któremu nadano określone wartości użytkowe i estetyczne, wykorzystując szatę roślinną i inne twory natury i dzieła ręki ludzkiej.” Powyższa definicja została opracowana przez Kolegę z Sekcji AK OW SARP, dr inż.  arch. kraj. Przemysława Wolskiego we współpracy z prof. dr inż. arch. Aleksandrem Böhmem 13 lipca 2006 r. w formie wyjaśnienia do projektu standardu wykształcenia dla kierunku architektury krajobrazu

 

Organizator: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel. 22 82 67 439

Koordynator cyklu spacerów OW SARP: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP

Opracowanie graficzne wydarzenia: Paweł Kłudkiewicz.

facebook share