Budżet partycypacyjny w praktyce

Przebieg i wnioski z warsztatów Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP: „Budżet partycypacyjny m.st. Warszawy w praktyce”

W tegorocznej edycji Tygodnia z Architekturą, organizowanego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, jednym z wydarzeń były dwudniowe warsztaty Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP: „Budżet partycypacyjny m.st. Warszawy w praktyce”.

Po prezentacjach i towarzyszących im dyskusjach, uczestnicy warsztatów opracowali wnioski dotyczące budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na 2017 rok.

Rozmowy w ramach Warsztatów (fot. Katarzyna Łowicka)

Przebieg warsztatów

Inicjatorką i koordynatorką warsztatów była arch. kraj. Katarzyna Łowicka, wice przewodnicząca Sekcji Architektów Krajobrazu w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Celem warsztatów było zachęcenie profesjonalistów do włączenia się w proces kształtowania przestrzeni miejskiej poprzez budżet partycypacyjny, a także wypracowanie praktycznych wskazówek dla wnioskodawców oraz weryfikatorów projektów składanych do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na 2017 rok. Warsztat był skierowany do architektów krajobrazu, ale mile widziani byli również architekci. Koordynatorka warsztatów rozesłała zaproszenia do udziału w warsztatach, m.in. do członków Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP, do Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu – Oddział Mazowiecki, do pracowników wybranych Katedr na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Informacja o warsztatach pojawiła się na stronie OW SARP oraz na stronie wydarzenia Tydzień z Architekturą na portalu społecznościowym. Na zaproszenie odpowiedziało 20 osób.

W pierwszym dniu warsztatów – 30 września 2015 – uczestniczyło 12 osób, w tym dwóch przedstawicieli Sekcji Architektów Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP oraz dwie osoby z Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Był też architekt krajobrazu, będący równocześnie urzędnikiem miasta w roli Pełnomocnika Prezydenta ds. zagospodarowania nabrzeży Wisły, a także przedstawicielka Katedry Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW oraz trzech studentów kierunku architektura krajobrazu, działających w Kole Naukowym Architektów Krajobrazu przy SGGW. Oprócz w/w osób był też obecny jeden niezrzeszony architekt, który dowiedziawszy się o warsztatach ze strony internetowej OW SARP.

Zaproszeni goście: urzędniczka z Centrum Komunikacji Społecznej, samorządowiec z Warszawy Obywatelskiej, a także koordynatorka warsztatów przygotowali i przedstawili bardzo ciekawe prezentacje. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się od Justyny Piwko z CKS na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy pisaniu wniosków do budżetu partycypacyjnego, a także zapoznali się z paroma projektami z budżetu partycypacyjnego, związanymi z zielenią miejską w Warszawie. Grzegorz Walkiewicz przedstawił projekt „Zielona Świętokrzyska”, Katarzyna Łowicka omówiła projekt: „Nowy zieleniec śladem dawnej bocznicy kolejowej”. Po prezentacjach odbyła się ciekawa dyskusja m.in. dotycząca doświadczeń i refleksji uczestników związanych z procesem budżetu partycypacyjnego, a także misji architekta krajobrazu w kształtowaniu budżetu partycypacyjnego.

W drugim dniu warsztatów – 2 października 2015 – uczestniczyło 7 architektów krajobrazu: dwóch architektów krajobrazu z Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP, jedna osoba z Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, przedstawicielka Katedry Architektury Krajobrazu WOBiAK SGGW, dwóch studentów architektury krajobrazu, w tym jeden działający w Kole Naukowym Architektów Krajobrazu SGGW oraz jeden niezrzeszony architekt krajobrazu. Na wstępie Katarzyna Łowicka przypomniała uczestnikom skąd czerpać informacje o budżecie partycypacyjnym oraz przedstawiła dwa swoje projekty, które będą realizowane z BP w 2016 roku w Warszawie: „Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym” oraz „Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim”. W międzyczasie salę odwiedzała wycieczka przedszkolaków z Falenicy, które przyjechały zobaczyć wystawę koła Falenica Edukacja u podstaw – warsztaty „Świdermajer”.

Następnie odbyła się dyskusja, po której przystąpiono do formułowania wniosków z warsztatów.

Goście podczas warsztatów (fot. Katarzyna Łowicka)

 

Wnioski z warsztatów Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP:

„Budżet partycypacyjny m.st. Warszawy w praktyce”

 1. Architekci krajobrazu deklarują swoje wsparcie dla procesu budżetu partycypacyjnego. Architektura krajobrazu – jako dziedzina interdyscyplinarna – obejmuje szereg zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej z udziałem zieleni.

 2. Architekt krajobrazu uczestnicząc w procesie budżetu partycypacyjnego ma wiele do zdziałania, może m.in. przyczynić się do: zwiększania oferty programowej przestrzeni publicznej; tworzenia nowych lub wzbogacania istniejących terenów zieleni, terenów rekreacyjno-sportowych, itp.; poprawy funkcjonowania miasta

 3. Klasyfikacja projektów wg regulaminu budżetu partycypacyjnego, przy których pomocny może być udział architektów krajobrazu: zieleń miejska; przestrzeń publiczna; place zabaw, sport; ochrona środowiska; komunikacja/drogi; edukacja przyrodnicza; inne

 4. Jesteśmy gotowi – swoją wiedzą i doświadczeniem – wspierać następujące etapy procesu budżetu partycypacyjnego:

  1. Etap poprzedzający złożenie wniosku (wspomaganie wnioskodawców):
   • Wspomaganie formułowania pomysłów
   • Wspomaganie formułowa wniosków do BP w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów oraz uniknięcia ewentualnych błędów merytorycznych
  2. Etap po złożeniu wniosków (wspomaganie wnioskodawców oraz urzędników na etapie weryfikowania wniosków)
 5. Ważne jest podejście taktyczne. Działanie małymi kroczkami w celu realizacji dużych zamierzeń.

 6. Im precyzyjniej opiszemy projekt we wniosku do budżetu partycypacyjnego, tym mamy większą gwarancję, że projekt będzie zrealizowany zgodnie z naszym zamysłem.

 7. W celu stworzenie przestrzeni o najwyższej jakości, w kosztach projektów składanych do budżetu partycypacyjnego warto przewidzieć specjalistyczne usługi architektów krajobrazu:

  1. opracowanie dokumentacji projektowej
  2. nadzór inwestorski
  3. ekspertyzy (np. dendrologiczna), inwentaryzacja zieleni
  4. inne analizy i opracowania specjalistyczne
 8. Współpraca z architektami krajobrazu może mieć charakter zarówno społeczny jak i odpłatny.

 9. Przedstawiciele Sekcji Architektów Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP oraz Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu – Oddział Mazowiecki deklarują swoją obecność na Maratonie pisania wniosków do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy w 2016 roku.

 10. Poprzez nasze organizacje będziemy zachęcać niezrzeszonych architektów krajobrazu – profesjonalistów oraz studentów – do przyłączenia się do działań realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego.

 11. Pragniemy dotrzeć z niniejszymi wnioskami do jak najszerszego grona odbiorców. Będziemy to realizować m.in. poprzez stronę OW SARP, portal społecznościowy, a także nasze indywidualne działania.

Zachęcamy do współpracy!