Nagrody Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP dla najlepszych prac magisterskich i wystawa MGR-AK-20/21

W dniu 27 maja 2022 roku przedstawiciele Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP po raz dziesiąty przyznali nagrody oraz wyróżnienia dla najciekawszych dyplomów, zaprezentowanych na wystawie najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu na SGGW w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021.

W tym roku jury w składzie:
Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji AK,
Marek Szeniawski – członek Sekcji AK,
Jakub Zemła – członek Sekcji AK, przyznało nagrody i wyróżnienia w podziale na dwa roczniki.

Po przeglądzie 8 prac wykonanych w roku akademickim 2019-2020 jury Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP przyznało jedną pierwszą nagrodę oraz jedno wyróżnienie.


Pierwsza Nagroda Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: mgr inż. arch. kraj. Karolina Wiater
Promotor: dr inż. arch. kraj. Ewa Kosiacka-Beck
Tytuł pracy dyplomowej: Aspekty projektowania terenów terapeutyczno-wypoczynkowych przy ośrodkach leczenia depresji oraz zaburzeń nerwicowych

Nagrodę pierwszą przyznano za:

 • Promowanie architektury krajobrazu w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.
 • Podjęcie tematu łączącego architekturę krajobrazu z psychiatrią i naturopatią.
 • Wnikliwe przeanalizowanie tematyki zaburzeń psychiatrycznych i zastosowanie wyników analiz w modelowym projekcie ogrodu terapeutycznego.
 • Za pokazanie ważnej roli jaka może odgrywać właściwa organizacja przestrzeni dla pacjentów oraz fitoterapeutyczne działanie roślin.

Zobacz pracę: | plansza 1 | plansza 2 | 


Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Augustyniak
Promotor: dr inż. Izabela Myszka
Tytuł pracy dyplomowej: Droga jako istotny element kompozycji ogrodowej. Przemiany formy

Wyróżnienie przyznano za:

 • Analityczne podejście do dróg w architekturze krajobrazu;
 • Receptę na modelowe rozplanowania kompozycji architektoniczno- krajobrazowych przy pomocy dróg.

Zobacz pracę: | plansza 1 | 


Po przeglądzie 13 prac wykonanych w roku akademickim 2020-2021 jury Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP przyznało nagrodę Grand Prix, pierwszą nagrodę oraz dwa wyróżnienia.
Gratulujemy nagrodzonym!


Nagroda Grand Prix Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: mgr inż. arch. kraj. Mateusz Surowcow
Promotor: dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic
Tytuł pracy dyplomowej: Adaptacja przestrzeni osiedlowej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów na przykładzie Osiedla Sadyba w Warszawie.

Nagrodę Grand Prix przyznano za:

 • Wybitne i dojrzałe rozwiązania analityczne, i projektowe z wykorzystaniem narzędzi oraz metod z zakresu architektury krajobrazu;
 • Zdefiniowanie tematu barier ograniczających korzystanie z terenów publicznej zieleni osiedla dla osób niepełnosprawnych;
 • Za czytelną analizę zdefiniowanych problemów i właściwie wyciągnięte wnioski;
 • Za konsekwentnie przyjęte rozwiązania projektowe, które mogą być przyjęte do realizacji.

Zobacz pracę: | plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | 


Pierwsza Nagroda Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: mgr inż. arch. kraj. Milena Laskus
Promotor: dr inż. Anna Długozima
Tytuł pracy dyplomowej: Sacrum w krajobrazie południowego Mazowsza. Koncepcja szlaku sakralnego integrującego mazowiecki krajobraz.

Nagrodę pierwszą przyznano za:

 • Podjęcie tematyki architektury krajobrazu w skali planistycznej (subregionu) dotyczącej obszaru 2 powiatów;
 • Zebranie informacji o obiektach sakralnych mających wartość dla turystyki regionu południowego Mazowsza;
 • Zaprojektowanie przebiegu szlaku wraz z identyfikacją graficzną oraz informacją turystyczną;
 • Stworzenie projektu planistycznego promującego wartości krajobrazowe i kulturowe dwóch powiatów.

Zobacz pracę: | plansza 1 | plansza 2 | 


Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: mgr inż. arch. kraj. Halina Radomska
Promotor: dr inż. Izabela Myszka
Tytuł pracy dyplomowej: Model społecznej przestrzeni miejskiej przyjaznej pszczołom

Wyróżnienie przyznano za:

 • Podjęcie tematu wymierania pszczół i potrzeby ochrony zagrożonych rojów pszczelich;
 • Nowatorskie rozwiązanie w postaci modelowego projektu do zastosowania w publicznych terenach zieleni.

Zobacz pracę: | plansza 1 | 


Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: mgr inż. arch. kraj. Ada Rychlińska
Promotor: dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic
Tytuł pracy dyplomowej: Adaptacja terenu zieleni w Rembertowie na park sportowy w kierunku rozbudowy programu rekreacyjnego i poprawy walorów przyrodniczych.

Wyróżnienie przyznano za:

 • Kompleksowe podejście projektowe począwszy od uwarunkowań zagospodarowania terenu po analizę i projekt.
 • Wariantowe rozwiązanie projektowe tematyki aktywności sportowej na terenach zieleni miejskiej.

Zobacz pracę: | plansza 1 | plansza 2 | 


Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w czasie uroczystego otwarcia wystawy „MGR-AK-20/21”, w dniu 27 maja 2022 r. w Centrum Wodnym na SGGW.
Gratulujemy wszystkim autorom i promotorom najlepszych prac magisterskich, a szczególnie Pani mgr Karolinie Wiater, Panu mgr Mateuszowi Surowcow i Pani mgr Milenie Laskus oraz promotorom nagrodzonych prac – dr Ewie Kosiackiej-Beck, dr Kindze Kimic oraz dr Annie Długozimie.
Dwunasta i trzynasta wystawa mgr-ak-20/21 najlepszych prac magisterskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 trwa od 27 maja do 30 czerwca 2022 roku w Laboratorium Centrum Wodne (parter), przy ul. J. Ciszewskiego 6.
Oddział Warszawski SARP jest honorowym patronem wydarzenia. Sekcja Architektury Krajobrazu od roku 2010 przyznaje wyróżnienia najlepszym pracom.

Fotografię z wernisażu wystawy MGR-AK-20/21 wykonał Maciej Żołnierczuk. Dziękujemy za udostępnienie zdjęcia pani Izabeli Myszce i panu Maciejowi.

Na zdjęciu od prawej: Izabela Myszka, Agnieszka Gawłowska, Katarzyna Augustyniak, Marek Szeniawski, Katarzyna Łowicka, Jakub Zemła

facebook share