Koło Falenica

Od ponad dwudziestu lat zajmujemy się współczesnością i  historią naszej Małej Ojczyzny – Falenicy. Od ponad dziesięciu lat realizujemy projekty edukacyjne: „Genius Loci”, „Świdermajer” oraz „Nasza Mała Ojczyzna – Falenica”, „Gmina Letnisko Falenica – Dziedzictwo Andriollego” i  „Przestrzenie Wyobraźni”, w  2014 roku „Nasze podróże ciuchcią” w  90-lecie uruchomienia linii kolejki wąskotorowej, a obecnie „XC – 1925 Gmina Letnisko Falenica – 2015 Dzielnica Wawer m.st. Warszawy” w  90. rocznicę powstania tej jednostki. Projekty są wynikiem współpracy podmiotów reprezentujących oświatę, kulturę oraz sektor pozarządowy, takich jak: Towarzystwo Miłośników Falenicy, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Koło „Falenica” przy OW SARP, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, kluby kultury, biblioteki, szkoły podstawowe i  gimnazjalne oraz przedszkola. Organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty, spotkania, wystawy i  odczyty. Przygotowywane są wydawnictwa popularyzatorskie oraz spotkania integracyjne umożliwiające nawiązanie nieformalnych kontaktów i  integrację międzypokoleniową mieszkańców Falenicy. Działania adresowane są do wszystkich zainteresowanych historią i dniem dzisiejszym Falenicy. Mają charakter autorski i oryginalny. Zmierzają zwłaszcza do poszukiwania międzypokoleniowych form aktywności twórczej. Wypracowane rozwiązania organizacyjne dają gwarancję powodzenia przedsięwzięć o  charakterze cyklicznym i ciągłym.