Koło Falenica

Od ponad dwudziestu lat zajmujemy się współczesnością i  historią naszej Małej Ojczyzny – Falenicy. Od ponad dziesięciu lat realizujemy projekty edukacyjne: „Genius Loci”, „Świdermajer” oraz „Nasza Mała Ojczyzna – Falenica”, „Gmina Letnisko Falenica – Dziedzictwo Andriollego” i  „Przestrzenie Wyobraźni”, w  2014 roku „Nasze podróże ciuchcią” w  90-lecie uruchomienia linii kolejki wąskotorowej, a obecnie „XC – 1925 Gmina Letnisko Falenica – 2015 Dzielnica Wawer m.st. Warszawy” w  90. rocznicę powstania tej jednostki. Projekty są wynikiem współpracy podmiotów reprezentujących oświatę, kulturę oraz sektor pozarządowy, takich jak: Towarzystwo Miłośników Falenicy, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Koło „Falenica” przy OW SARP, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, kluby kultury, biblioteki, szkoły podstawowe i  gimnazjalne oraz przedszkola. Organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty, spotkania, wystawy i  odczyty. Przygotowywane są wydawnictwa popularyzatorskie oraz spotkania integracyjne umożliwiające nawiązanie nieformalnych kontaktów i  integrację międzypokoleniową mieszkańców Falenicy. Działania adresowane są do wszystkich zainteresowanych historią i dniem dzisiejszym Falenicy. Mają charakter autorski i oryginalny. Zmierzają zwłaszcza do poszukiwania międzypokoleniowych form aktywności twórczej. Wypracowane rozwiązania organizacyjne dają gwarancję powodzenia przedsięwzięć o  charakterze cyklicznym i ciągłym.

Uroczystości przeniesienia Pomnika Bitwy Falenickiej 19.09.1939r. KULTUROTEKA Warszawa- Falenica, 19.09.2020r.
„GENIUS LOCI- Te wille jak wójt podaje są w stylu świdermajer”, wystawa i wernisaż, OW SARP, 09.2009r.
„Centrum Falenicy- projekty studentów WAPW wykonane dla Falenicy w Zakładzie Projektowania Urbanistycznego”, Wystawa, wernisaż i dyskusja, OW SARP, 06.2008r.
„Przestrzenie wyobraźni- Podróże ciuchcią wawersko-karczewską w stulecie jej powstania”, Wystawa, wernisaż, spotkanie z Przedszkolakami, OW SARP, 10.2014r.
„Falenica-Przestrzenie jutra” Wystawa, wernisaż i dyskusja, OW SARP, 02 2017r.