Koło Przestrzeni Publicznych

Koło Przestrzeni Publicznych powstało latem 2023 roku. Skupia architektów, architektów krajobrazu, osoby aktywne społecznie i uczestniczące w kształtowaniu polityki przestrzennej Warszawy i regionu.
Naszym celem jest animowanie interdyscyplinarnej debaty o jakości placów, parków i innych przestrzeni publicznych. Chcemy także wpływać na podniesienie poziomu realizowanych projektów – nie tylko w sensie estetycznym, ale także lepszego ich dostosowania do potrzeb społecznych i aktywnego kształtowania żywej kultury miejsca. W tym celu wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami oraz uczestniczymy w debacie publicznej i rozwijamy współpracę z instytucjami naukowymi, samorządowymi, kulturalnymi, społecznymi, komercyjnymi. Osoby chcące uczestniczyć w tych działaniach lub skorzystać z naszej wiedzy zapraszamy do udziału w spotkaniach, które odbywają się co kilka tygodni.

Kontakt przez: kpp@sarp.warszawa.pl lub Facebook Koło Przestrzeni Publicznych OW SARP.