Spacery OW SARP – obiekt architektury krajobrazu i jego twórca – Ogrody Dolne Zamku Królewskiego w Warszawie

W minioną sobotę, 2 października 2021 r. odbył się spacer po Ogrodach Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie. Był to trzeci spacer z cyklu wydarzeń Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP pt.: „Spacer OW SARP – obiekt architektury krajobrazu i jego twórca. Architekci krajobrazu oprowadzają po obiektach swojego autorstwa”. Projekt odtworzenia Ogrodu Dolnego Zamku Królewskiego w Warszawie opracowała pracownia OGRÓD, PARK, KRAJOBRAZ s.c. Partnerem Spaceru po Ogrodach Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie był Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej.

W spacerze wzięło udział 26 osób. Uczestnicy spaceru zostali powitani na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego przez koordynatorkę spacerów OW SARP oraz przez Pełnomocnika ds. Architektury Krajobrazu i Ogrodów w Zamku Królewskim w Warszawie, panią Monikę Drąg. Autorzy projektu odtworzenia Ogrodów Zamku Królewskiego, arch. kraj. Jakub Zemła oraz arch. kraj. Tomasz Zwiech powitali grupę w sali kinowej w bryle Zamku Królewskiego.

W pierwszej części spotkania, Projektanci zaprezentowali najważniejsze założenia projektowe i wykonawcze dotyczące odtworzenia Ogrodu Dolnego Zamku Królewskiego w Warszawie. Po ok 40 minutowej prezentacji, grupa udała się na spacer po ogrodach zamkowych. Spacer był okazją do zwiedzenia założenia ogrodowego i swobodnej rozmowy z Projektantami oraz z Pełnomocnikiem ds. Architektury Krajobrazu i Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, a także okazją do integracji członków Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP oraz pasjonatów założeń ogrodowych.
Serdecznie dziękujemy Projektantom arch. kraj. Jakubowi Zemle i Tomaszowi Zwiechowi za bardzo interesującą prezentację projektu oraz oprowadzenie nas po ogrodach, a także za opracowanie i udostępnienie prezentacji.
Dziękujemy Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie za umożliwienie Oddziałowi Warszawskiemu SARP zorganizowania spaceru po ogrodach, w tym za udostępnienie sali kinowej. Szczególnie dziękujemy pani arch. kraj. Monice Drąg za poświęcony nam czas i podzielenie się z uczestnikami spaceru różnymi ciekawostkami z procesu realizacji i utrzymania obiektu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spaceru za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania.
Prezentacja projektu jest obecnie udostępniona na stronie OW SARP.

Więcej o spacerach OW SARP i działalności Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP: https://sarp.warszawa.pl/kola/sekcja-architektury-krajobrazu/#Spacer

Organizator: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Koordynator cyklu spacerów OW SARP: arch. kraj. Katarzyna Łowicka.
Opracowanie graficzne wydarzenia: Paweł Kłudkiewicz.

Zdjęcia ze spaceru po Ogrodach Zamku Królewskiego w dniu 2 października 2021 r. udostępnili: arch. kraj. Katarzyna Świerczewska, arch. kraj. Katarzyna Łowicka oraz Michał Wajnchold.

facebook share