Klub Woluta

Klub Architekta „Woluta” spotyka się nieprzerwanie co środę o godz. 17:00 w sali kominkowej na pierwszym piętrze siedziby SARP (z wyjątkiem miesięcy letnich). Spotkania dyskusyjne poświęcone są zagadnieniom architektury, urbanistyki i sztuki. Klub organizuje prezentacje projektów i realizacji przez wybitnych architektów, a także dyskusje nad wynikami konkursów architektonicznych. Nieodłącznym elementem spotkań były wycieczki na ostatnio zrealizowane obiekty oraz wystawy w Muzeum Narodowym, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i wiele innych.

Dzięki dotacji OW SARP opracowywano programy merytoryczne działań i prowadzono spotkania. Plan spotkań Klubu Architekta „Woluta” publikowany jest na stronie internetowej OW SARP.