Dołącz do nas

Do Stowarzyszenia Architektów Polskich zapisać się może każdy architekt, który ukończył studia wyższe na polskiej lub zagranicznej uczelni architektonicznej i uzyskał tytuł inżyniera architekta bądź magistra inżyniera architekta. Dodatkowo w wyjątkowych przypadkach członkiem SARP może zostać osoba szczególnie zasłużona ze względu na swoją działalność na rzecz architektury lub SARP. Nie jest wymagane posiadanie uprawnień architektoniczno-budowlanych.

Aby zostać członkiem SARP należy wypełnić kartę członkowską wraz z trzema podpisami członków SARP poświadczających kandydaturę. Dokument należy dostarczyć do biura OW SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie. Kandydatura jest rozpatrywana na najbliższym zebraniu władz oddziału, które odbywają się zwykle raz w miesiącu.

Członkowie SARP zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodu Architekta a także opłacania składek członkowskich. Prosimy również o zapoznanie się ze statutem SARP.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem Oddziału Warszawskiego SARP.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą Oddziału Warszawskiego SARP