Wystawa najlepszych prac magisterskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu

Do 30 stycznia 2015 roku w Muzeum SGGW trwa wystawa najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, w roku akademickim 2013/2014 – „mgr-ak-2014”.

Jest to już szósta edycja przeglądu najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu SGGW w Warszawie. Partnerem honorowym organizatorów wystawy od czterech lat jest Sekcja Architektów Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP, która co roku przyznaje nagrody oraz wyróżnienia honorowe dla najlepszych dyplomów.

Wernisaż wystawy  odbył się w dniu 12 grudnia 2014r o godz. 14.00 w Muzeum SGGW. Na wernisażu obecnych było ponad 100 osób, m.in. przedstawiciele Władz Uczelni – Prorektor ds. dydaktyki, prof. Bogdan Klepacki i przedstawiciele Władz Wydziału – prof. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, dr hab. Piotr Latocha – Prodziekan ds. Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, kurator wystawy dr inż. Agnieszka Gawłowska, kadra naukowa oraz studenci i absolwenci kierunku Architektura krajobrazu.

W wernisażu udział wzięli także przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich – Wiceprezes Oddziału warszawskiego SARP, Marlena Happach, Przewodniczący Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP, Rafał Mroczkowski i Wiceprzewodniczące Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP – Dorota Rudawa i Katarzyna Łowicka.

Na wernisażu byli obecni także: Prezes Agencji Promocji Zieleni – Agnieszka Żukowska oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, prof. Jacek Borowski oraz burmistrz miasta Marki, Jacek Orych.

W tym roku Zarząd Sekcji Architektów Krajobrazu O/W SARP w składzie: Rafał Mroczkowski, Katarzyna Łowicka oraz Dorota Rudawa przyznał jedną nagrodę honorową oraz trzy wyróżnienia honorowe:

  • Nagroda honorowa: inż. arch. kraj. Anna Orowiecka: „Zasady projektowania ogrodów terapeutycznych przy szpitalach dziecięcych na przykładzie projektu modernizacji ogrodu przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie”. Promotorka: dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic
  • Wyróżnienie honorowe: inż. arch. kraj. Joanna Bieńkowska: „Rewitalizacja przestrzeni na przykładzie dawnej zajezdni taboru miejskiego MPO (1927r.) w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16”. Promotorka: dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz
  • Wyróżnienie honorowe: inż. arch. kraj. Agata Niedziałek (studia niestacjonarne II st.): „Koncepcja kształtowania publicznej przestrzeni wypoczynkowej Sopotu”. Promotor: dr hab. Inż. arch. kraj. Marek Szumański
  • Wyróżnienie honorowe: Maciej Kozyra: „Koncepcja zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Stawowej w mieście Marki pod Warszawą”. Promotor: dr inż. Elżbieta Myjak-Sokołowska

Wystawę „mgr-ak-2014” można oglądać w Muzeum SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 161 (Gmach Biblioteki Głównej SGGW) od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 16:00 do 30.01.2015 roku.

facebook share