Wystawa najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w roku akademickim 2016/2017

W dniu 8 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, w roku akademickim 2016/2017. Wystawa potrwa do 27 stycznia 2018 roku w Muzeum SGGW na Ursynowie. Oddział Warszawski SARP jest honorowym patronem wydarzenia.
Od 2010 roku partnerem honorowym organizatorów wystawy jest Sekcja Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP, która przyznaje nagrody oraz wyróżnienia honorowe dla najlepszych dyplomów.
W tym roku przedstawiciele Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP: Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji AK, Paweł Bartman – wiceprzewodniczący Sekcji AK, Magdalena Kazulo – członek Sekcji AK, przyznali jedną nagrodę honorową oraz dwa wyróżnienia honorowe. Wybrane prace w ocenie jury wyróżniają się profesjonalnym warsztatem projektowym, całościowymi i dogłębnie przeprowadzonymi analizami, dobrze sformułowanymi wnioskami oraz czytelnym i atrakcyjnym przekazem graficznym.

• Nagroda honorowa: inż. arch. krajobrazu Damian Kohyt
Promotor: dr inż. Elżbieta Myjak-Sokołowska
Rewitalizacja Parku przy ul. Ceglanej w Pile
Nagrodę przyznano za rzetelnie opracowane analizy przedprojektowe, na których oparto bogaty program funkcjonalno- przestrzenny. Rozwiązania projektowe charakteryzują się spójną kompozycją, w której szczególną uwagę poświęcono zagospodarowaniu zbiornika wodnego do potrzeb rekreacyjnych.
W pracy wyróżnia się autorskie badanie obecnych form rekreacji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w proponowanym programie jednocześnie pozostawiając miejsce na możliwość jego rozszerzenia w przyszłości.
zobacz pracę: | plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 | plansza 4 | plansza 5

• Wyróżnienie honorowe: inż. arch. krajobrazu Joanna Karlikowska
Promotor: dr inż. Kinga Kimic
Możliwość wprowadzenia zieleni w koncepcji uspokojenia ruchu na przykładzie ul. Mokotowskiej w Śródmieściu Warszawy
Wyróżnienie przyznano za syntetyczne analizy przedprojektowe, szczególnie w zakresie gruntownej i ciekawej analizy idei projektowania miast. Przestrzeń ulicy została potraktowana w sposób spójny. Uspokojono ruch kołowy i zadbano o potrzeby pieszych i rowerzystów.
Problematyka i rozwiązania projektowe wpisują się we współczesne trendy humanizacji przestrzeni miejskich, w tym przypadku ulicy o intensywnej zabudowie.
zobacz pracę: | plansza 1 | plansza 2 | plansza 3

• Wyróżnienie honorowe: inż. arch. krajobrazu Rafał Mgłosiek
Promotor: dr inż. Elżbieta Myjak-Sokołowska
Koncepcja rewitalizacji zespołu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyróżnienie przyznano za ciekawe rozwiązanie zagospodarowania przestrzeni poprzemysłowych w duchu szeroko pojmowanej szkoły architektury krajobrazu. Przeprowadzone analizy zdefiniowały bogaty program edukacyjny i rekreacyjny wpisany w dawne obiekty przemysłowe. W programie umiejętnie wyeksponowano roślinność oraz zbiorniki wodne.
Poruszona problematyka celnie zwraca uwagę na istotny problem dotykający współcześnie większość terenów poprzemysłowych – „straconych”, bądź nie wykorzystanych w przestrzeniach publicznych.
zobacz pracę: | plansza 1  |  plansza 2   |    plansza 3    |   plansza 4  |   plansza 5 | plansza 6

Dyplomanci otrzymali od Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP dyplomy oraz drobne upominki: książkę Francesc Zamora Mola „Atlas współczesnej architektury miejskiej” oraz trzy roczne prenumeraty dwumiesięcznika SARP – ARCH.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym dyplomantom oraz ich promotorom!

Postery plac dyplomowych są dostępne do 27 stycznia 2018 roku, na I piętrze w Muzeum SGGW, ul. Nowoursynowska 161, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00.facebook share