Koło Plener

Strona Koła Plener: http://koloplener.sarp.warszawa.pl/

Koło Plener działa przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich i skupia architektów, którzy pasjonują się sztuką. Powstało w 1969 roku. Prowadzona wówczas działalność była niezwykle bogata: odczytywano poezję, wspomnienia, słuchano koncertów, uprawiano liczne sztuki plastyczne. Wkrótce Koło przyjęło nazwę Koła Miłośników Sztuki,  przewodniczyła mu arch. Helena Szymaniak (1908-1989). Z biegiem lat organizowanie plenerów i wystaw całkowicie zdominowało inne dziedziny aktywności i dlatego Koło zmieniło nazwę na Koło Plener. Jego przewodniczącą (1989-2002) była arch. Barbara Łyżwińska. Organizowano wystawy, na których prezentowano: akwarele, oleje, grafiki, pastele oraz fotografię artystyczną.

Od 1997 roku obserwuje się wzrost aktywności członków Koła Plener na forum międzynarodowym. Rozwija się współpraca z architektami-artystami z: Paryża (”Ligne et Couleur”), Wenecji (”Associazione Architetti Artisti”), Edynburga (“The Scottish Society of Architect Artists”), Stuttgartu (”Ligne et Couleur – Stuttgart”) i od 2007 r. ze Lwowa. Polscy architekci biorą udział w dorocznych wystawach malarstwa organizowanych przez tamtejsze środowiska. Członkowie Koła noszą w sercach pamięć o swoich mistrzach, nauczycielach rysunku i malarstwa z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W pierwszej kolejności wymieniają charyzmatycznego profesora Stanisława Noakowskiego (1867-1928) i jeżdżą do Nieszawy, gdzie podziwiają ocalałą z pożogi wojennej jego malarską spuściznę. Natomiast fundamenty „warszawskiej szkoły rysunku architektonicznego” zawdzięczają prof. Zygmuntowi Kamińskiemu (1888-1969). Wdrożony przez niego spójny program plastycznego kształcenia architektów zaowocował w okresie międzywojennym sukcesami architektów-grafików w dziedzinie plakatu. Młodsi członkowie Koła Plener doskonalili swoje umiejętności i wrażliwość artystyczną pod okiem prof. Henryka Dąbrowskiego, a obecnie studentów warszawskich uczelni architektonicznych kształcą wybitni akwareliści.

W latach 2002-2012 artystyczne życie w Kole Plener organizowała arch. Anna Wojterska-Talarczyk,  jego przewodnicząca. W tym czasie wielkim wydarzeniem był trzyletni pokaz obrazów (na jednej wystawie nawet rzeźb) pt. Wisła Łączy, które zrealizowano w 24 miastach i miasteczkach leżących nad Wisłą. Było to w sumie 27 wystaw, w których przez te lata wzięło udział łącznie 40 uczestników (szczegółowe informacje podane są w archiwum z tego okresu). W 2009 r. powstała także Galeria Jednego Obrazu według pomysłu śp. Henryka Gąszewskiego.

W tym czasie powstała także strona internetowa Koła Plener, której forma graficzna nie została zmieniona do dziś. Zmienia się treść, zakres przekazywanych informacji, ale chcąc uszanować oryginalność i elegancję strony zachowujemy jej tradycyjny wygląd i nie podporządkowujemy się zmieniającym się trendom. W 2012 roku przewodniczącym Koła Plener został arch. Janusz Targowski, a kronikarzem arch. Ryszarda Łucja Jagielska.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informuję, że w dniu 6.06.2023 roku odbyło się zebranie Koła Plener, na którym dokonano wyboru nowego kierownictwa Koła. Od 2023 roku przewodniczącą Koła Plener jest arch. Janina Jabłecka, a jej zastępcą – arch. krajobrazu Adam Rutkowski. Skarbnikiem pozostał arch. Zbigniew Szczerbiński, stronę internetową Koła poprowadzi, jak dotychczas – arch. Ryszarda Łucja Jagielska, a stronę na facebook-u arch. Janina Jabłecka.