Koła OW

Oddział Warszawski liczy ponad 1000 członków – ta liczba niezwykle cieszy, ale też utrudnia komunikację i nie sprzyja koleżeńskim relacjom. Jest nas wielu i to dobrze, ale w mniejszych oddziałach niemal wszyscy się znają, ponadto u nas wciąż nie przybywa nowych twarzy. Właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na działalność kół, które współtworzone są przez członków OW SARP i dają możliwość twórczego działania. Łączą działania merytoryczne z rozwojem zainteresowań pozazawodowych, pełniąc przy tym rolę integrującą. Obecnie w OW SARP działają Koła: „Plener”, „Woluta”, „Falenica”, Koło A’51, Koło Krytyki, Koło Architektury Zrównoważonej oraz Sekcja Architektury Krajobrazu, których mniej lub bardziej aktywna działalność jest w miarę możliwości wspierana finansowo z budżetu OW SARP. Chociaż niektóre koła mogą onieśmielać długoletnią tradycją, to otwarte są na nowych członków.

Zachęcamy do tworzenia kolejnych kół i grup oraz do zasilania szeregów obecnych zespołów, których sprawozdania prezentujemy obok.