Koło Krytyki

W  2013 roku działania Koła Krytyki koncentrowały się na organizacji otwartych, publicznych debat dotyczących przestrzeni Warszawy, łączących różne zainteresowane środowiska. Zorganizowano cykl pięciu debat dotyczących przestrzeni publicznych Warszawy:

PRZYSZŁOŚĆ OSI SASKIEJ I PLACU PIŁSUDSKIEGO – jako paneliści udział w spotkaniu wzięli: Grzegorz Buczek, Marek Budzyński, Andrzej Chołdzyński, Jeremi T. Królikowski, Lech Królikowski, Mikołaj Madurowicz, Michał Skrobot.

TOŻSAMOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WARSZAWY – wprowadzenie wygłosił Krzysztof Domaradzki. Wśród panelistów oprócz architektów i urbanistów znaleźli się Tomasz Kozłowski – prawnik i Piotr Otrębski – dziennikarz.

NA TRZECIM SPOTKANIU został zaprezentowany dyplom Sebstiana Bałuta wprowadzający na plac Piłsudskiego architekturę współczesną. Jacek Damięcki przypomniał swoją instalację artystyczną Chmura zrealizowaną na 50. rocznicę Powstania Warszawskiego w 1994 roku. Waldemar Siemiński mówił o społecznych formach wyrazu tożsamości Warszawy.

NA KOLEJNYM SPOTKANIU swoje prezentacje przedstawili Jan Mazur – projekt konkursowy na plac Piłsudskiego, Michał Krasucki – konserwator zabytków, mówiąc o wartościach materialnych i niematerialnych placu Piłsudskiego pytał co chronić, a filozof Łukasz Kobeszko z Instytutu Jana Pawła II 26 odniósł się do tytułowego hasła spotkania – „Przestrzeń pamięci, przestrzeń wyobraźni, przestrzeń wolności”.

KOŃCOWA DEBATA odbyła się pod hasłem „Przestrzeń Osi Saskiej a warszawskość architektury warszawskiej” i była poświęcona podsumowaniu prowadzącemu do sformułowania wniosków do planu miejscowego.

W  debatach uczestniczyli nie tylko architekci i  urbaniści, ale także dziennikarze, prawnicy, socjologowie, przewodnicy miejscy, designerzy, architekci wnętrz i krajobrazu, konserwatorzy zabytków, filozofowie, radni. Licznie przychodzili studenci, zarówno architektury, jak i architektury krajobrazu, a także profesjonaliści starszego pokolenia. Wynikiem debat był wniosek do planu miejscowego złożony w imieniu Koła Krytyki OW SARP do władz miasta stołecznego Warszawy.

W roku 2014 najważniejsze działania Koła Krytyki wyglądały następująco:

1) Na podstawie debat przygotowana została i wydana publikacja pod redakcją Jeremiego T. Królikowskiego i Katarzyny Piądłowskiej, ukazała się w druku pod tytułem Tożsamość w przestrzeni publicznej Warszawy i jest dostępna w OW SARP.

2) Rozpoczęto nowy cykl „Warszawskość architektury warszawskiej”. 20 marca 2014 roku odbyła się debata pt. „Funkcje placu Piłsudskiego”, której gościem specjalnym był historyk i dziennikarz Zygmunt Stępiński. Swe aktualne koncepcje przedstawili Stefan Maciąg i Jacek Damięcki.

3) Odbyło się otwarte spotkanie rozpoczynające temat „Jak mieszkać w Polsce”. Punktem wyjścia do debaty była promocja książki znakomitego socjologa miasta Waldemara Siemińskiego Cele społeczne w  koncepcjach osiedla mieszkaniowego (promotor: prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki) i nagrodzonej przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. Spotkanie połączono z debatą pod tytułem „Jak mieszkać w Polsce?”. Głównymi dyskutantami byli prof. Bohdan Jałowiecki, prof. Maciej Cesarski, prof. Piotr Witakowski oraz prof. Grzegorz Kaczyński i Jeremi T. Królikowski. W wypowiedziach pojawiły się głosy wskazujące na normatywną rolę prawa w procesie kształtowania przestrzeni publicznych w Warszawie.

4) Opracowana została koncepcja „Słownika kultury przestrzeni”. 19 listopada odby- ło się seminarium inaugurujące prace zespołu, do którego jako przedstawiciel zarzą- du OW SARP weszła Jolanta Przygońska.

W roku 2015 najważniejsze działania Koła Krytyki wyglądały następująco:

1) 21 stycznia odbyło się spotkanie z arch. Andrzejem Pawlikiem, jednym z członków zespołu, który zdobył I nagrodę w konkursie na pomnik ofiar komunizmu w Ottawie (zespół: Wojciech Gorczyński, Janusz Kapusta, Andrzej Pawlik).

2) 26 stycznia odbył się wernisaż prac Jacka Kudrewicza Fraktale. Architektura chaosu będących ważnym pytaniem o to, jak tworzyć ład, gdy chaos ma też swój porządek fraktalny.

3) 25 maja odbyło się kolejne spotkanie zespołu „Słownika kultury przestrzeni”. Uczestniczyli w nim: Marcin Skrzypek, Dobrosław Babiński, Izabela Małecka, Joanna Kossak, Urszula Myga-Piątek, Jolanta Przygońska, Jeremi Królikowski, Magdalena Pożarowszczyk, Katarzyna Piądłowska, Ewa Rykała. Ustalono przeprowadzenie wspólnej konferencji Koła Krytyki OW SARP, Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG i Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w listopadzie 2015 roku.

4) W ramach cyklu debat pod tytułem „Jak mieszkać w Warszawie? Społeczne cele architektury” odbyło się w dniu 2 czerwca 2015 we współpracy z RICS Polska kolejne seminarium pod hasłem: „Jak mieszkać w Warszawie, jak mieszkać w Polsce”. Podczas spotkania wystąpili następujący prelegenci: Waldemar Siemiński (IGM), , Barbara Jezierska (OW SARP), Alojzy Kizniewicz (RICS Polska), Ian Scattergood (RICS Polska). W panelu dyskusyjnym wzięli udział goście: Grzegorz Buczek (PW), Marek Budzyński (PW), Tomasz Kozłowski (UW).