VII Spacer OW SARP – budynek i jego twórca: Spacer po Szucha Premium Offices, autorstwa Stelmach i Partnerzy

23 czerwca 2018 roku (sobota), o godz. 11.00 Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza na siódmy spacer w ramach cyklu wydarzeń pt.: „Spacery OW SARP – budynek i jego twórca. Architekci oprowadzają po budynkach swojego autorstwa”. Zapraszamy na spacer po Szucha Premium Offices, autorstwa Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., zlokalizowanym przy al. Szucha 19. Naszym gościem będzie: dr hab. inż. arch. Prof. WSPA Bolesław Stelmach.
W programie:
• Prezentacja projektu
• Spacer po obiekcie z jego twórcą

Uwaga: Na spacer obowiązują zapisy, liczba uczestników spaceru jest ograniczona. Rejestracja uczestników spaceru nastąpi wg kolejności zgłoszeń – przy założeniu, że pierwszeństwo będą mieć członkowie OW SARP bez zaległości składkowych.
Zgłoszenia: spacery@sarp.warszawa.pl

Zaczynamy o godz. 11.00. Miejsce zbiórki – przed budynkiem, na roku ul. Litewskiej i al. Szucha.
Wstęp wolny. Spacer potrwa ok 2 godzin.

Spacery OW SARP organizujemy średnio raz na kwartał, skupiając się na nowych realizacjach
w Warszawie  i jej okolicach, których autorami są polscy architekci. W miarę możliwości koncentrujemy się na obiektach zrealizowanych w wyniku konkursu architektonicznego.
Organizator: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel. 22 82 67 439 – sekretariat. Koordynator cyklu spacerów OW SARP: arch. kraj. Katarzyna Łowicka. Opracowanie graficzne wydarzenia: Paweł Kłudkiewicz.

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich („OW SARP”) informuje, że jest Organizatorem Spacerów Architektonicznych; Spacery są organizowane w celu promocji architektury oraz zwiększania świadomości architektonicznej, a także w celu integracji środowiska Architektów. Podczas Spacerów wykonywane będą zdjęcia, które zostaną następnie upublicznione w mediach społecznościowych (na przykład Facebook OW SARP, www.sarp.warszawa.pl, newsletter, a także publikatory drukowane OW SARP). OW SARP –  ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, telefon +48-22-826 74 39,  e-mail: rodo@sarp.warszawa.pl (dalej „Administrator”) informuje, że jest administratorem danych osobowych – wizerunku osób – Uczestników Spaceru Architektonicznego. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Spacerze Architektonicznym i w celach statutowych (promocji architektury oraz zwiększania  świadomości architektonicznej, a także w celu integracji środowiska Architektów). Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane przez cały czas istnienia OW SARP. Przez cały czas przetwarzania danych osobowych (wizerunku) osoba, której dane są przetwarzane będzie miała prawo dostępu do jej danych osobowych i żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

facebook share