Zmarł arch. krajobrazu Edward Bartman

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 19 października 2018 roku zmarł prof. dr hab. Edward Bartman
Wieloletni członek SARP. Przewodniczący Sekcji Architektury Krajobrazu przy OW SARP w latach 1962-1965
Nestor architektury krajobrazu, wieloletni wykładowca SGGW, dydaktyk, zasłużony kulturze, projektant odpowiadający m.in. za rewaloryzację historycznych ogrodów w Polsce
Msza Św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 26 października o godz.12:00 w kościele Św. Katarzyny w Warszawie, ul. Fosa 17
Ok. godz. 14.00 odbędzie się wyprowadzenie ciała na Cmentarz Parafialny w Markach

Profesor dr hab. inż. Edward Bartman – ur. 17 stycznia 1929 r. w Nawojowej, zmarł 19 października 2018 r. w Warszawie. Wybitny architekt krajobrazu, konsultant i specjalista, doceniany naukowiec i dydaktyk związany z kierunkiem architektura krajobrazu na SGGW w Warszawie. Pełnił tu funkcje prodziekana ds. Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni Wydziału Ogrodniczego SGGW (1976-78), dyrektora Instytutu Kształtowania Terenów Zieleni na Wydziale Ogrodniczym SGGW (1979-82), pełnomocnika Rektora SGGW ds. kształtowania terenów zieleni SGGW (1968-78). Twórczość badawcza Profesora Edwarda Bartmana dotyczyła podstaw projektowania w dziedzinie architektury krajobrazu. Wygłosił ok. 50 wykładów i odczytów na uczelniach polskich i zagranicznych, w towarzystwach naukowych i dla organizacji zawodowych. Opublikował 167 prac, w tym 119 prac indywidualnych oraz 48 w zespołach autorskich. Pod kierunkiem Profesora wykonanych zostało 145 prac magisterskich i 8 prac doktorskich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także 25 prac inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. Profesor Edward Bartman był autorem i współautorem licznych opracowań studialnych i projektowych oraz realizacji z zakresu architektury krajobrazu w ramach prowadzonej praktyki zawodowej, ciesząc się uznaniem w kraju i za granicą. Jako projektant pracował m.in. w biurze Miasto-projekt w Warszawie (1956-58), w latach 1968-81 na stanowisku starszego projektanta w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego w Bydgoszczy, a także jako projektant w Zakładach Doświadczalnych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1967-78) oraz konsultant w pracowniach Urbanistycznych w Bydgoszczy, Katowicach, Legnicy i Warszawie (1962-82). W roku 1999 zakończył pracę w SGGW. Za swoją działalność uzyskał wiele nagród i odznaczeń, m.in. w 1977 r. Złoty Krzyż Zasługi za dwudziestoletnią pracę pedagogiczną, w 1990 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w 1996 Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla SGGW, w 1995 Złoty Medal Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w ochronie i pielęgnacji zabytkowych założeń ogrodowych, w 1996 Honorową Odznakę Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w uznaniu zasług, w 2003 Złotą Odznakę Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej za opiekę nad zabytkami, a w 2006 Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 r. otrzymał Nagrodę Muzeum Łazienki Królewskie – wyróżnienie przyznawane osobom działającym na rzecz budowania prestiżu i wizerunku Muzeum Łazienki Królewskie w kraju i na świecie.
Profesor Edward Bartman był członkiem licznych komitetów, rad i stowarzyszeń naukowych, m.in. Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1978-83), Rady Naukowo-Technicznej w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa Ogólnego (1976-1980). W latach 1978-1989 był Przewodniczącym Sekcji Architektury Krajobrazu Komitetu Nauk Ogrodniczych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1961-1980 był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Od roku 1962 do 1965 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Architektury Krajobrazu przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, a od 1976 r. był także członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od 1963 r. aktywnie uczestniczył w pracach International Federation of Landscape Architecture (IFLA), pełniąc w latach 1983-88 funkcję przewodniczącego International Committee on Landscape Planning in Rural Areas. W latach 1986-2002 był przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.
Opracowanie:
dr inż. Kinga Kimic

na podstawie: Szumański M. (red.), Wolski P., Kimic K., Łukaszkiewicz J. 2009. Ogrody w twórczości Edwarda Bartmana – Wydanie specjalne z okazji 80. urodzin Profesora. Diariusz Katedry Architektury Krajobrazu, Zeszyt 6., Wyd. SGGW

 

 

facebook share