Sekcja Młodych

Wraz z końcem 2017 została powołana Sekcja Młodych działająca przy Oddziale Warszawskim SARP.

Założycielami sekcji są architekci:
Julia Lasek
Mateusz Płoszaj – Mazurek
Monika Lemańska
Natalia Okolus
Oliwia Dec
Igor Łysiuk
Antoni Szubski

Celem działalności Sekcji Młodych jest:
– Integracja członków OW SARP poprzez

wspólny udział w dyskusjach i wydarzeniach
– Edukacja członków OW SARP poprzez regularne poszerzanie wiedzy o nową literaturę i wydarzenia architektoniczne, a także organizację szkoleń i warsztatów
– Poszerzanie świadomości o działalności, popularyzacja i propagowanie OW SARP, poprzez organizację wydarzeń architektonicznych
– Aktywizacja i integracja członków SARP jak i osób zainteresowanych członkostwem w OW SARP.

Pierwsze spotkanie Sekcji odbyło się w styczniu 2018 roku i było poświęcone otwartej dyskusji nad książką Juhaniego Pallasmy “Oczy Skóry”.  Do tej pory Sekcja zorganizowała 6 spotkań, m.in. pokaz filmu “The Competition”, spotkanie poświęcone twórczości Jane Jacobs z udziałem gościa Grzegorza Piątka z Centrum Architektury, debatę nad sentencją Bernarda Tschumiego “Form follows fiction”, a także spotkanie poświęcone kondycji zawodu architekta zorganizowane wspólnie z kwartalnikiem Rzut.

Spotkania sekcji odbywają się co miesiąc. Zachęcamy do czynnego udziału w naszych spotkaniach – szczegóły i terminy kolejnych spotkań są dostępne poprzez newsletter OW SARP, a także facebook
https://www.facebook.com/sekcjamlodychsarpwarszawa/

Spotkania są otwarte dla wszystkich –  bez względu na wiek czy przynależność do OW SARP. Zapraszamy!