Nagrody Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP dla najlepszych prac magisterskich, wykonanych na Kierunku Architektura Krajobrazu SGGW

Nagrody Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP dla najlepszych prac magisterskich, wykonanych na Kierunku Architektura Krajobrazu SGGW
W maju 2019 roku przedstawiciele Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP po raz ósmy przyznali nagrody oraz wyróżnienia dla najciekawszych dyplomów, zaprezentowanych na wystawie najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu na SGGW.
W tym roku jury w składzie: Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji AK, Paweł Bartman – wiceprzewodniczący Sekcji AK, Magdalena Kazulo – członek Sekcji AK, przyznało dwie nagrody i jedno wyróżnienie.
• Pierwsza Nagroda Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP
Autor: mgr inż. arch. kraj. DOROTA PISKORZ
Promotor: dr inż. arch. kraj. Kingi Kimic
Tytuł pracy dyplomowej: Zagospodarowanie otoczenia zrenaturyzowanych cieków wodnych
z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i społecznych na przykładzie rzeki Długiej

Nagrodę pierwszą przyznano za wnikliwe przeprowadzone analizy przedprojektowe, na których oparto ciekawy program funkcjonalny. Rozwiązania projektowe charakteryzują się odważnym i konsekwentnym podejściem do przywracania naturalnej formy uregulowanym rzekom. Dodatkowo  cenne jest autorskie podejście do projektu obiektów małej architektury.

Zobacz pracę: |   plansza 1   |

• Druga Nagroda Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP
Autor: mgr inż. arch. kraj. MARTA TYCE
Promotor: dr inż. arch. kraj. Kingi Kimic
Tytuł pracy dyplomowej: Rewitalizacja terenów zieleni w kierunku tworzenia przestrzeni społecznej na przykładzie Pasażu Abramowskiego w Łodzi

Drugą nagrodę przyznano za kompleksowe i czytelne analizy przedprojektowe. W przestrzeń ulicy została dobrze wkomponowana bogata oferta programowa. Program i rozwiązania projektowe celnie wpisują się w oczekiwania i potrzeby mieszkańców przestrzeni miejskiej.

Zobacz pracę: |   plansza 1   | plansza 2 |

• Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP
Autor: mgr inż. arch. kraj. KAROLINA CIOK
Promotor: dr inż. Izabela Myszka-Stąpór
Tytuł pracy dyplomowej: Ogród grozy. Ogród inspirowany twórczością Howarda Phillipsa Lovecrafta

Wyróżnienie przyznano za poruszenie bardzo ciekawego tematu, jakim jest ogród silnie oddziaływujący na emocje. Efekt ten osiągnięto przy użyciu prostych, naturalnych, klasycznych środków.
Zobacz pracę: | plansza 1 |

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w czasie uroczystego otwarcia wystawy „MGR-AK-2018”, w dniu 30 maja 2019 r.


Fot. Zuzanna Bartman


Fot. Zuzanna Bartman


Fot. Zuzanna Bartman


Fot. Jacek Borowski

Wystawa najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu na SGGW w roku akademickim 2017/2018 trwa od 30 maja do 28 czerwca 2019 r. w Laboratorium Centrum Wodne SGGW, ul. Jana Ciszewskiego 6. Oddział Warszawski SARP jest honorowym patronem wydarzenia.

facebook share