Konkurs architektoniczny SARP nr 1052, dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w Konkursie SARP nr 1052, dwuetapowym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centr um Kultury z salą widowiskową.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno – przestrzenna zespołu budynków: budynku administracji publicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz budynku kultury z salą widowiskową na potrzeby Centrum Kultury w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

 

Terminy:

Składanie wniosków o dopuszczenie: 30.11.2023 r.
Składanie Opracowań studialnych: 23.02.2024 r.
Składanie Prac konkursowych: 13.05.2024 r.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu: 21.05.2024 r.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej konkursu: https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/

[ więcej ]

Jednoetapowy konkurs rekomendowany przez SARP nr 28/R/2022 na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 sierpnia 30B we Włochach

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło jednoetapowy konkurs na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 sierpnia 30B we Włochach. Inwestycja jest częścią Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Konkurs uzyskał rekomendację SARP nr 28/R/2022.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 30 stycznia 2023 r. o godzinie 16.00.
Wszelkie informacje o konkursie, regulamin oraz harmonogram znajdują się na stronie www konkursu.

[ więcej ]

Konkurs rekomendowany przez SARP nr 27/R/2022 realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

Polska Opera Królewska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszają do udziału w konkursie rekomendowanym przez SARP nr 27/R/2022 realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej.

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 27 stycznia 2023 r.

Wszelkie informacje o konkursie oraz Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępne są na stronie www konkursu.

[ więcej ]

Konkurs rekomendowany przez SARP nr 25/R/2022 na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP) wraz ze Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCSAW) w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają do wzięcia udziału w dwuetapowym Konkursie rekomendowanym przez SARP nr 25/R/2022 na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie.
Termin do składania wniosków do udziału w konkursie upływa 10 stycznia 2023 o godzinie 23:59.

Wszelkie informacje o konkursie oraz Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępny jest na stronie internetowej organizatora:
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/80115/details

[ więcej ]

KONKURS REKOMENDOWANY PRZEZ SARP NR 022/R/2022

Muzeum Wojska Polskiego oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w jednoetapowym realizacyjnym konkursie na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępne są na stronie internetowej Konkursu pod adresem:

http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach

[ więcej ]