Koło Architektury Zrównowazonej

Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP zostało powołane aby stworzyć platformę wymiany doświadczeń i wiedzy na temat architektury zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem Koła jest wspólne rozwijanie kompetencji, prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej oraz promocja idei, które nas wiążą, zarówno wśród architektów jak i wszystkich zainteresowanych.
W naszych działaniach chcemy zajmować się zagadnieniami związanymi z zależnościami pomiędzy działalnością budowlaną człowieka a środowiskiem. Zwracamy uwagę na społeczne aspekty projektowania, tematy związane ze zdrowiem i dobrostanem użytkowników przestrzeni zurbanizowanej i budynków a także z gospodarowaniem krajobrazem, jako dobrem wspólnym.
Wierzymy w siłę pracy w interdyscyplinarnym zespole, więc nie chcemy zamykać się w gronie architektów, ale zapraszać do współpracy wszystkich, którym bliskie są idee zrównoważonej architektury.

Zapraszamy do dołączania!
kaz@sarp.warszawa.pl