Koło Architektury Zrównoważonej

Czym się zajmujemy: Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP zostało powołane w związku z koniecznością podejmowania konkretnych działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i środowiskowy, aby tworzyć platformę wymiany doświadczeń i wiedzy na temat architektury zgodnej z celami i zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zadania Koła to: wspólne rozwijanie kompetencji, prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej i eksperckiej oraz promocja idei, które nas wiążą.

W naszych działaniach chcemy ukazywać, jak działalność budowlana człowieka może w jak najmniejszy sposób szkodzić środowisku. Pragniemy zapobiegać katastrofie klimatycznej i związanej z nią utracie bioróżnorodności. Szukamy sposobów na budowanie odporności (rezyliencji) na skutki niekorzystnych tendencji. Zwracamy uwagę na społeczne aspekty projektowania, tematy związane z szeroko pojmowaną ochroną przyrody, zdrowiem i dobrostanem użytkowników przestrzeni zurbanizowanej i budynków a także z gospodarowaniem krajobrazem, jako dobrem wspólnym.

Wierzymy w siłę pracy w interdyscyplinarnym zespole. Chcemy wychodzić poza grono architektów. Zapraszamy zatem do współpracy wszystkich, którym bliskie są idee architektury zrównoważonej.

Osoby: Piotr Jurkiewicz (przewodniczący), Justyna Biernacka, Natalia Cudna, Maks Dobkowski, Łucja Domańska, Jan Dowgiałło, Magdalena Grochulska-Salak, Magdalena Gruna, Klara Janicka, Andrzej Jurkiewicz, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Joanna Kąkol, Marta, Kiwior, Nina Lipowska, Magdalena Pios, Mateusz Płoszaj-Mazurek, Katarzyna Sadowy, Aleksandra Siluch, Aleksandra Stolz, Błażej Szymczyński, Dariusz Śmiechowski, Anna Tofiluk, Anna Zawadzka, Kinga Zimowiec-Cieplik.

Aktualności: Działalność Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP w mijającym roku to między innymi kontynuowane spotkania otwarte w Zodiaku, np. w ramach cyklu Architektura Kryzysu Klimatycznego, czy cyklu pokazów filmowych „Architeka” o tematyce architektoniczno-społecznej, któremu towarzyszą panele dyskusyjne. Koło wzięło udział w audytowaniu budynków zgłoszonych do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy oraz miało swoją reprezentację w Jury. Byliśmy także w Jury konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy dla studentów wydziałów architektury w Polsce. Zaangażowaliśmy się w prace nad Warszawskim Standardem Zielonego Budynku. Koło współpracowało także z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w ramach programu Dom z Klimatem (prowadzony był szereg działań mających na celu promocję budownictwa zrównoważonego). Członkowie Koła publikowali teksty w Architekturze-murator oraz katalogu wystawy Plany na Przyszłość.

W nadchodzącym roku zamierzamy również aktywnie prowadzić naszą działalność. Zapraszamy osoby zainteresowane do dołączania!

Znajdziecie nas tu:

Kontakt: kaz@sarp.warszawa.pl
Linkedin: Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP: Company Page Admin | LinkedIn 
Facebook: https://www.facebook.com/kazsarpwarszawa/

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP