Koło A’51

Koło A’51 istnieje od 1991 roku w wyniku spotkania jego członków po 40 latach od rozpoczęcia studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wszyscy członkowie Koła A’51 przekroczyli granicę wieku 80 lat, najstarsi z nas dotarli nawet do 90. rocznicy urodzin, nie powinien więc dziwić fakt, że aktywność zawodowa – poza kilkoma przypadkami niewytłumaczalnej i notorycznej determinacji dalszych operacji na niwie projektowej – jest w naszym gronie rozdziałem zamkniętym. W czasie ostatnich trzech lat formuła naszych działań przybrała postać dyskusyjnych spotkań ograniczonych do dwóch w ciągu roku, w terminach poprzedzających główne święta. Owo zminimalizowanie spotkań i ich terminy powodują konieczność przygotowania bardziej ceremonialnych, tradycyjnie świą- tecznych zgromadzeń, które wymagają zwiększonych nakładów finansowych.

W związku z większymi kosztami naszych spotkań poza roczną dotacją z funduszy OW SARP w wysokości 500,00 zł dodatkowo potrzebne jest indywidualne wsparcie przez każdego uczestnika tych posiedzeń. Ostatnie frekwencje wahały się od 18 do 32 osób na każdym spotkaniu i liczebność ta niestety ma tendencję spadkową. Z wyjątkowym podkreśleniem należy zaznaczyć najcieplejszą pomoc i permanentną deklarację stałego wsparcia, jakie nasze Koło otrzymuje od Pani Joanny Wysockiej. Za jej dyskretną ingerencję w sprawach szczegółów przygotowania imprezy, która w zasadniczy sposób buduje a priori przyjazną atmosferę spotkania, nie ma wystarczających słów uznania. Bardzo za te absolutnie dla 27 Dokumentacja spotkań koła krytyki. Debata: „Przyszłość Osi Saskiej i Placu Piłsudskiego” nas niezbędne wsparcie Zarządowi OW SARP dziękujemy.