Nagrody Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP dla najlepszych prac magisterskich i wystawa MGR-AK-2019

24 stycznia 2020 roku przedstawiciele Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP po raz dziewiąty przyznali nagrody oraz wyróżnienia dla najciekawszych dyplomów, zaprezentowanych na wystawie najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu na SGGW w roku akademickim 2018/2019. Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w czasie uroczystego otwarcia wystawy „MGR-AK-2019”, w dniu 24 stycznia 2020 r. w Muzeum SGGW.
W tym roku jury w składzie: Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji AK, Paweł Bartman – wiceprzewodniczący Sekcji AK, Magdalena Kazulo – członek Sekcji AK, przyznało jedną nagrodę oraz dwa wyróżnienia.

Pierwsza Nagroda Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: mgr inż. arch. kraj. Marek Sworczuk
Promotor: dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic
Tytuł pracy dyplomowej: Zalecenia do zagospodarowania fortyfikacji i  szlaków turystycznych na potrzeby militarnej turystyki kulturowej

Nagrodę pierwszą przyznano za:
• Podjęcie ciekawego, ale zarazem trudnego tematu militarnej turystyki kulturowej oraz adaptacji i modernizacji niewykorzystywanych obiektów pofortecznych – zagadnienia obecnie bardzo aktualnego w Polsce;
• Interesującą propozycję programową dla fortyfikacji i szlaków turystycznych, dostosowaną do współczesnych potrzeb, zarówno dydaktycznych jak i komercyjnych, co jest warunkiem przetrwania tych obiektów;
• Umiejętne wpisanie planowanego sposobu zagospodarowania w zabytkową tkankę fortyfikacji;
• Nieszablonowe rozwiązania projektowe, oparte na dogłębnych i skrupulatnie przeprowadzonych analizach i klarownie ujętych, wynikających z nich wytycznych;
• Dodatkowym atutem pracy – godnym dużej pochwały – jest wyjście ponad typowe ujęcie tematu – stworzenie broszury „Szlak fortyfikacji Twierdzy Zegrze” oraz pomysł utworzenia aplikacji mobilnej dla turystów, ułatwiającej poruszanie się po szlaku i dostarczającej wiedzy o poszczególnych punktach programowych na mapie.
• Za profesjonalne – atrakcyjne i dostosowane do tematyki pracy opracowanie graficzne.

Zobacz pracę: | plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 |


Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: mgr inż. arch. kraj. ADAM KOSIK
Promotor: dr hab. inż. arch. kraj. Beata Gawryszewska
Tytuł pracy dyplomowej: Zdegradowane obiekty infrastruktury sportowej i sposoby ich renowacji na przykładzie basenów  Skry

Wyróżnienie przyznano za:
• Podjęcie skomplikowanego i arcy ważnego dla Warszawy tematu renowacji zdegradowanego kompleksu basenowego „Skry”
• Przejrzystość i trafność rozwiązań projektowych w duchu powojennego modernizmu.
• Szczególnie przykuwającą uwagę grafikę, dostosowaną do stylistyki obiektu z lat 70-tych XX wieku.

 Zobacz pracę: | plansza 1 | plansza 2 |


Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: mgr inż. arch. kraj. PAULINA HRYCIUK
Promotor: dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic
Tytuł pracy dyplomowej: Wartości systemu greenways i możliwości ich wykorzystania na przykładzie koncepcji zielonych dróg dla powiatu łosickiego.

Wyróżnienie przyznano za:
• Podjęcie frapującego i ważnego w skali całego kraju tematu dotyczącego projektowania szlaków dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego
• Wnikliwe i precyzyjne analizy przedprojektowe, obejmujące obszar powiatu
• Ciekawe rozwiązania projektowe, oparte na drobiazgowo przeprowadzonych analizach, wychodzące naprzeciw potrzebom społecznym ponadlokalnej turystyki.
• Intrygującą i nieszablonową grafikę

Zobacz pracę: | plakat | plansza 1 | plansza 2 | plansza 3 |


Nagrodzonemu i wyróżnionym autorom  prac jury wręczyło dyplomy oraz albumy „Landscape architecture now!” (nagroda) i „Atlas współczesnej architektury miejskiej” (wyróżnienia).
Gratulujemy wszystkim autorom i promotorom najlepszych prac magisterskich, a szczególnie Panu mgr Markowi Sworczukowi, Pani mgr Paulinie Hryciuk i Panu  mgr Adamowi Kosikowi oraz promotorom nagrodzonych prac – dr Kindze Kimic oraz dr hab. Beacie Gawryszewskiej.

Wystawa najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu na SGGW w roku akademickim 2018/2019 trwa od 24 stycznia do 13 marca 2020 r. w Muzeum SGGW, w gmachu biblioteki głównej SGGW, przy ul. Nowoursynowskiej 161 (wejście C, I piętro).
Oddział Warszawski SARP jest honorowym patronem wydarzenia.

Fotografie z wernisażu wykonały Edyta Rosłon-Szeryńska i Katarzyna Łowicka (nr 5).

facebook share