Archiwum: kwiecień 2023

Ograniczony, dwuetapowy, realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną „Przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” w Krakowie

Członkowskie SARP Konkurs

Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza ograniczony, dwuetapowy, realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną „Przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych”.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 10 maja 2023 r. o godz. 12.00.

Komunikacja z Uczestnikami konkursu – Elektroniczna Platforma Konkursowa: https://epk.sarp.pl
Materiały konkursowe dostępne są na stronie SARP Oddział Kraków.

“O poszukiwaniach języka sztuki w przestrzeni sakralnej. Twórczość Dobrosława Bagińskiego” – kolejne spotkanie z cyklu: “Awangarda Myśli – Awangarda Krajobrazu”

Członkowskie SARP Sekcje i Koła

26 kwietnia 2023 r. o godzinie 18.00 w OW SARP przy ul. Foksal 2 odbędzie się spotkanie pt.: “O poszukiwaniach języka sztuki w przestrzeni sakralnej. Twórczość Dobrosława Bagińskiego”. Wykład prezentujący twórczość prof. Dobrosława Bagińskiego – artysty i teoretyka sztuki, autora realizacji sakralnych w przestrzeniach kościołów i nie tylko zaprezentuje Romana Rupiewicz.
Spotkanie poprowadzi prof. Jeremi Królikowski z Koła Krytyki OW SARP.

Współorganizatorami spotkania są: Oddział Warszawski SARP, Stowarzyszenie Genius Loci oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.

Architektura Kryzysu Klimatycznego – zapis spotkania Dom jednorodzinny neutralny klimatycznie – szacowanie śladu węglowego

Członkowskie SARP Sekcje i Koła

 

Zapraszamy na nasz kanał YT do obejrzenia zapisu spotkania z cyklu Architektura Kryzysu Klimatycznego, które odbyło się 24 stycznia 2023 r. w Zodiaku i dotyczyło szacowania śladu węglowego w budynkach jednorodzinnych.

Link do filmu: Dom jednorodzinny neutralny klimatycznie – szacowanie śladu węglowego

Wydarzenia OW SARP w ZODIAKU wspiera Comforty

Doroczna Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – DYPLOM ROKU 2023

Członkowskie SARP Konkurs

W imieniu organizatora, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o Doroczną Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – DYPLOM ROKU 2023.

Wybór prac do finału konkursu odbędzie się w trzech etapach wg harmonogramu opublikowanego w Załączniku nr 1 Regulaminu Konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania prac zgodnie z wytycznymi w Regulaminie Nagrody „DYPLOM ROKU” do dnia 12 maja 2023 r. na adres mailowy biura OW SARP: kontakt@sarp.warszawa.pl.

Zgodnie z Regulaminem Dorocznej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – DYPLOM ROKU 2023, Etap 1 przeprowadza dany Oddział SARP – eliminacji na szczeblu okręgowym Komisja Kwalifikacyjna OW SARP dokona do dnia 26.05.2023 r.

Finał konkursu o Doroczną Nagrodę DYPLOM ROKU odbędzie się 6 października 2023 r. w Łodzi. O miejscu uroczystości SARP powiadomi w terminie późniejszym.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy Organizatora: dyplom.roku@sarp.pl.

Strona www konkursu: OGŁOSZENIE KONKURS DYPLOM ROKU 2023

Kwietniowe spotkanie członków OW SARP.

Członkowskie

Zapraszamy na kwietniowe otwarte spotkanie naszych członków.
Adresujemy je szczególnie do wszystkich tych, którzy chcieliby zaangażować się w działalność we władzach naszego Stowarzyszenia w kolejnej kadencji, która rozpocznie się jesienią 2023 r.
 
19.04.2023 r.
18.00
Sala Lustrzana Pałacu Zamoyskiego Foksal 2.

Spotkanie Architekci i urbaniści Warszawy XX wieku w willi Bohdana Pniewskiego – „Marian Spychalski – architekt i urbanista w Poznaniu oraz w Warszawie”

Spotkanie

20 kwietnia 2023 r. o 17.00 odbędzie się czwarte spotkanie organizowane przez Muzeum Ziemi PAN w Warszawie z cyklu „Architekci i urbaniści w willi Bohdana Pniewskiego” .

Jego bohaterem będzie arch. Marian Spychalski.

Jednym z prelegentów będzie arch. Maria Sołtys – pełnomocniczka Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP ds. dziedzictwa.

Uczestnicy będą mogli poznać drogę zawodową urodzonego w Łodzi Mariana Spychalskiego (1906–1980), absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1931), robiącego przed wojną szybką karierę urbanisty i architekta kolejno w Warszawie, Poznaniu i znów w Warszawie.
Spotkanie odbywać się będzie w pracowni Bohdana Pniewskiego, co da szansę na zapoznanie się z oryginalnymi wnętrzami budynku.

Szczegóły: https://mz.pan.pl/pl/architekci-i-urbanisci-w-willi-bohdana-pniewskiego-marian-spychalski/

wstęp wolny

ARCHITECT@WORK Warsaw jest gotowe na drugą edycję!

materiał partnera OW SARP

ARCHITECT@WORK Warsaw jest gotowe na drugą edycję!
30 i 31 maja 2023 w EXPO XXI
Codziennie od godziny 12:00 do 19:00

A@W Warsaw powraca do EXPO XXI!

30 & 31 maja 2023 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja ARCHITECT@WORK. Po premierowej edycji w ubiegłym roku, owianej pochlebnymi opiniami branży, format ponownie zagości w stolicy. Wystawcy prezentować będą nowości produktowe w nietuzinkowej formie ujednoliconych stanowisk wystawowych. To forma konceptu dla branżystów, zakładający skupienie na równych szansach i maksymalizowaniu efektywności wydarzeń z dziedziny architektury. [ więcej ]

#prawoautora – Opinia prawna „Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich”

Członkowskie SARP Sekcje i Koła

Z inicjatywy Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP, Oddział Warszawski SARP prowadzi akcję informacyjną, mającą na celu przestrzeganie prawa autora do oznaczania utworu, dzieła jego imieniem i nazwiskiem.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji #prawoautora poprzez dodawanie komentarzy z prośbą o podanie autora/autorów i oznaczaniem „#prawoautora” publikacji związanych z projektami z dziedziny architektury, architektury krajobrazu i urbanistyki bez podanego autora/ów projektu, wizualizacji. Hasło podstawowe akcji to #prawoautora. Hasła uzupełniające to np. #sarpztworcami, #autorobiektu.

W wyniku nawiązanej współpracy  OW SARP z Kancelarią Prawną „Błeszyński i Partnerzy – Radcowie Prawni” dr Katarzyna Błeszyńska opracowała w XII.2021 roku opinię prawną pt.: Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich”.
Opinia ta została udostępniona w lutym 2022 roku na stronie OW SARP do pobrania w pdf.

Wyżej wymieniona opinia prawna – pod nieco zmodyfikowanym tytułem – została opublikowana we wrześniowym numerze Przeglądu ustawodawstwa gospodarczego Business Law Journal – wiodącego i cytowanego periodyku prawniczego (nr 9(891), Rok LXXV) pt. „Dzieła architektoniczne i architektura krajobrazu jako utwory oraz obowiązek oznaczania ich autorstwa”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opinii.

Dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie: „Prawo autorskie przy projektowaniu małej architektury”

on line Członkowskie Wykład SARP Wydarzenie Sekcje i Koła

Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP zaprasza na dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie: „Prawo autorskie przy projektowaniu małej architektury.”

PRELEGENCI:
mec. Maria du Vall, adwokat
mec. Michał Karczmitowicz, radca prawny

DATY I LOKALIZACJA:
21.04.2023 (piątek) w godzinach: 10:00-16:00 I Pałac K. Zamoyskiego, ul. Foksal 2, Warszawa
24.04.2023 (poniedziałek) w godzinach: 10:00-14:00 I platforma zoom OW SARP

Wstęp wolny za zgłoszeniem udziału: kontakt@sarp.warszawa.pl
(prosimy o dopisek w temacie email: „Szkolenie 21 i 24 kwietnia z prawa autorskiego”)
UWAGA: Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Rejestracja uczestników szkolenia nastąpi wg kolejności zgłoszeń.

Do dnia 13 kwietnia pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieć członkowie OW SARP bez zaległości składkowych oraz osoby wskazane przez Partnera Wydarzenia. [ więcej ]

Relacja z wernisażu wystawy Praca Dyplomowa Inżynierska 2022/2023 i wręczenia Nagrody Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Członkowskie Wystawa SARP Konkurs Sekcje i Koła

W dniu 28 marca 2023 roku przedstawiciele Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP po raz pierwszy przyznali nagrodę oraz wyróżnienia dla najlepszych prac dyplomowych, zaprezentowanych na wystawie Praca Dyplomowa Inżynierska, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu na SGGW w roku akademickim 2022/2023.

Organizatorem wystawy jest Katedra Sztuki Krajobrazu z Instytutu Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jej patronem honorowym OW SARP.
W tym roku jury obradowało w składzie:
Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP, Magdalena Kazulo-Kleyff – wiceprzewodnicząca Sekcji AK i Jakub Zemła – członek Sekcji AK, przewodniczący jury.

Jury Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP po przeglądzie posterów prac studenckich przyznało wyróżnienia najlepszym pracom. [ więcej ]

Poszukiwani patroni praktyk studenckich studentów WAPW

Ogłoszenie

Zmiany programowe kształcenia architektów wprowadziły wymóg semestralnych, obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów politechnicznych wydziałów architektury.
W związku z tym Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wraz z Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów RP poszukują patronów praktyki studenckiej.

Zgłoszenia przyjmuje do 7 kwietnia 2023 r. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Pieńkowska, e-mail: Malgorzata.Pienkowska@pw.edu.pl.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję mającą na celu podniesienie jakości przygotowania zawodowego zawodowego przyszłych architektów.
List Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Architektury PW, dr inż. arch. Jerzego Grochulskiego.

Więcej o akcji…

 

Informacja ws. godzin pracy Biura OW SARP

Członkowskie SARP

 

Informujemy, że Biuro OW SARP w najbliższym tygodniu będzie czynne:

Poniedziałek – 8.00-16.00

Wtorek – 8.00-14.00

Środa – 8.00-14.00

Czwartek – nieczynne

Piątek – 8.00 – 16.00

PRZEPRASZAMY ZA NIEDOGODNOŚCI

Zaproszenie na konferencję ZAIKS, MOIA i OW SARP „Utwór architektoniczny i jego twórca w świetle prawa autorskiego”

Członkowskie SARP Wydarzenie

14 kwietnia 2023 roku (piątek) zapraszamy na konferencję naukową „Utwór architektoniczny i jego twórca w świetle prawa autorskiego.”
Przedmiotem konferencji jest dialog pomiędzy architektami, architektami krajobrazu i specjalistami z zakresu prawa autorskiego o stanie ochrony twórczości architektonicznej w świetle obowiązującego prawa autorskiego, podstawowych problemach występujących w praktyce i postulatach twórców utworów architektonicznych.

Konferencja jest organizowana pod patronatem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, we współpracy z członkami Sekcji Autorów Dzieł Architektonicznych tego Stowarzyszenia, a także z architektami zrzeszonymi w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP oraz w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Konferencja odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 roku (piątek) godz. 10.00-16.00 w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

RSVP
Wstęp wolny za zgłoszeniem uczestnictwa do dnia 13 kwietnia (czwartek) 2023 roku: dossiermk@poczta.onet.pl

Program konferencji

Program konferencji
 
godz. 10.00 – 10.20 Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników przez:
 • dr. Miłosza Bembinowa, Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
 • mgr. inż. arch. Michała Brutkowskiego, Przewodniczącego Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Architektonicznych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
 
10.20 – 11.00 Referat wprowadzający, dr Jakub Chwalba, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
 
11.30 – 13.30 Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych architektów i specjalistów z zakresu prawa autorskiego
 • arch. Michał Brutkowski, Sekcja Autorów Dzieł Architektonicznych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
 • arch. Czesław Bielecki, członek Rady ZAiKS, Sekcja Autorów Dzieł Architektonicznych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
 • arch. Anatol Kuczyński, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
 • arch. Urszula Szabłowska, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
 • arch. Piotr Szaroszyk, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
 • arch. Oliwia Dec-Wolszczak, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • arch. krajobrazu Katarzyna Łowicka, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • arch. Szczepan Wroński, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • prof. dr hab. Jan Błeszyński, em. prof. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Dorota Sokołowska
 • dr hab. prof. UMCS Jerzy Szczotka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jakub Chwalba, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Damian Flisak, radca prawny

Moderator dyskusji panelowej – dr Maria Błeszyńska-Przybylska, radca prawny w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS
 
13.30 – 14.00 Przerwa na kawę
 
14.00 – 15.30 Dyskusja z udziałem uczestników Konferencji
w ramach dyskusji z udziałem uczestników Konferencji głos zabiorą w pierwszej kolejności prawnicy zgłoszeni przez organizacje architektów:
 • mec. Michał Paź
 • mec. Dariusz Nowakowski
 • mec. Michał Błeszyński
 
15.30 – 16.00 Podsumowanie dyskusji przez Moderatora
 
Serdecznie zapraszamy!
 
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAiKS – Mecenas
 
Współorganizatorzy wydarzenia:
 
MAZOWIECKA IZBA ARCHITEKTÓW RP
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW RP – ODDZIAŁ WARSZAWSKI

Organizator: DOSSIER Akademia Zarządzania Kulturą