Ograniczony, dwuetapowy, realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną „Przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza ograniczony, dwuetapowy, realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną „Przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych”.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 10 maja 2023 r. o godz. 12.00.

Komunikacja z Uczestnikami konkursu – Elektroniczna Platforma Konkursowa: https://epk.sarp.pl
Materiały konkursowe dostępne są na stronie SARP Oddział Kraków.

facebook share