Archiwum: marzec 2013

IMPORT/EKSPORT 02 – Krajobraz

Wykład Dyskusja SARP

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul.Pańska 3
Start 18:00

Styk dwóch ekosystemów w języku ekologii to ekoton. Jest nim strefa przejściowa pomiędzy lasem, polaną, jeziorem i torfowiskiem. Zachodzi tu nieustanna fluktuacja i wymiany gatunków. To właśnie na terytorium ekotonu, czyli styku różnych typów krajobrazów występuje największa bioróżnorodność. Ekoton można porównać z architekturą czasów glokalizacji, w której zachodzi nieustanna wymiana. Styk różnych pejzaży, kultur i praktyk, fluktuacja form i narracji generuje nowe i nieoczekiwane architektoniczne hybrydy, łączące cechy narodowe, naturalne, sztuczne i obce. O tym jak w globalnym świecie mieszają się cywilizacja, natura i praktyki architektoniczne opowiedzą na najbliższym spotkaniu młodzi polscy architekci, których łączy doświadczenie migracji.
[ więcej ]

IMPORT/EXPORT 01 – Glokalność

Wykład Dyskusja SARP

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul.Pańska 3
Start 18:00

Główny kurator przyszłorocznego Biennale Architektury w Wenecji, Rem Koolhaas za zadanie postawił sobie „zbadanie historię ostatnich 100 lat i proces stopniowego wchłaniania architektury lokalnej przez globalną.” Nie ulega wątpliwości, że cechy narodowe rozpływają się w uwspólnionym, międzynarodowym języku, a połączenie googla z pamięcią narodową zrodziło złożone formy i narracje. Rzadko mówimy o chińskiej czy szwajcarskiej architekturze, częściej o efekcie Bilbao, stylach czy powtarzalnych typologiach. W architekturze czasów glokalizacji zachodzą złożone procesy interpretacji, translacji, mutacji i adaptacji. Powstają hybrydy łączące cechy ponadnarodowe.
[ więcej ]