Dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie: „Prawo autorskie przy projektowaniu małej architektury”

Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP zaprasza na dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie: „Prawo autorskie przy projektowaniu małej architektury.”

PRELEGENCI:
mec. Maria du Vall, adwokat
mec. Michał Karczmitowicz, radca prawny

DATY I LOKALIZACJA:
21.04.2023 (piątek) w godzinach: 10:00-16:00 I Pałac K. Zamoyskiego, ul. Foksal 2, Warszawa
24.04.2023 (poniedziałek) w godzinach: 10:00-14:00 I platforma zoom OW SARP

Wstęp wolny za zgłoszeniem udziału: kontakt@sarp.warszawa.pl
(prosimy o dopisek w temacie email: „Szkolenie 21 i 24 kwietnia z prawa autorskiego”)
UWAGA: Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Rejestracja uczestników szkolenia nastąpi wg kolejności zgłoszeń.

Do dnia 13 kwietnia pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieć członkowie OW SARP bez zaległości składkowych oraz osoby wskazane przez Partnera Wydarzenia.

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu jest:
a) zgłoszenie imienia i nazwiska Uczestnika (liczy się kolejność zgłoszeń)
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OW SARP oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez OW SARP wizerunku utrwalonego w ramach szkolenia „Prawo autorskie przy projektowaniu małej architektury” – Treść OŚWIADCZENIA zostanie rozesłana do Uczestników szkolenia przed szkoleniem. Podpisane oświadczenia przez uczestników szkolenia będziemy zbierać przed rozpoczęciem szkolenia w dniu 21.04.2023 r.

Organizator szkolenia: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Koordynator szkolenia: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, OW SARP. Więcej o szkoleniu: www.sarp.warszawa.pl
Partnerem Wydarzenia jest BUGLO Play Sp. z o.o.
Szkolenie włączone jest w cykl wydarzeń OW SARP pt.:„Prawo autorskie w działalności architektów i architektów krajobrazu”.

Noty o naszych Prelegentach:

mec. Maria du Vall, adwokat
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od grudnia 2006r., po zdaniu egzaminu adwokackiego, prowadzi własną Kancelarię MDV. Specjalizuje się w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa cywilnego, od 2019 r. mediator. Koncentruje się na prawnych aspektach działalności biznesowej, współpracuje z działami marketingu i PR sektora prywatnego, jak i NGO. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi (wydziały cywilne i karne) i administracyjnymi, łącznie z Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzi szkolenia tematyczne i branżowe dla firm, instytucji oraz aplikantów radcowskich w zakresie szeroko rozumianego prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
Praca z sektorem prywatnym, publicznym, instytucjami kultury oraz samorządami pozwala na horyzontalne podejście do zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem na co dzień z ciekawą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną prawa własności intelektualnej, która od 2020 r. doczekała się odrębnych wydziałów w ramach Sądów Okręgowych na terenie RP. Idea, która sprzyja w wykonywaniu zawodu to rozwiązywanie problemu, a nie jego eskalowanie.
Pasjonatka teatru, muzyki oraz sportu.

mec. Michał Karczmitowicz, radca prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2017 r. prowadzi własną kancelarię. Specjalizacja obejmuje przede wszystkim szeroko pojęte prawo własności intelektualnej (autorskie i własności przemysłowej), zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz prawo cywilne, bankowe oraz prawa konsumentów. W ramach bieżącej pracy zawodowej zapewnia wsparcie prowadzenia działalności biznesowej oraz reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji. Zwolennik stosowania najbardziej efektywnych rozwiązań, mających prowadzić do założonego celu. Pasjonat designu lat 60., 70. I 80.

Program szkolenia:

Pobierz program (.pdf).

facebook share