Relacja z wernisażu wystawy Praca Dyplomowa Inżynierska 2022/2023 i wręczenia Nagrody Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

W dniu 28 marca 2023 roku przedstawiciele Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP po raz pierwszy przyznali nagrodę oraz wyróżnienia dla najlepszych prac dyplomowych, zaprezentowanych na wystawie Praca Dyplomowa Inżynierska, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu na SGGW w roku akademickim 2022/2023.

Organizatorem wystawy jest Katedra Sztuki Krajobrazu z Instytutu Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jej patronem honorowym OW SARP.
W tym roku jury obradowało w składzie:
Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP, Magdalena Kazulo-Kleyff – wiceprzewodnicząca Sekcji AK i Jakub Zemła – członek Sekcji AK, przewodniczący jury.

Jury Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP po przeglądzie posterów prac studenckich przyznało wyróżnienia najlepszym pracom.

Po przeglądzie 31 prac wykonanych w roku akademickim 2022/2023, biorących udział w wystawie Praca Dyplomowa Inżynierska, jury Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP przyznało jedną pierwszą nagrodę oraz trzy wyróżnienia.

Pierwsza Nagroda Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: inż. Tomasz Ambroziak
Promotor: dr inż. Ewa Kosiacka-Beck
Tytuł pracy dyplomowej: Ogród HUMANO. Aktywowanie nieużytkowanej przestrzeni pod mostem imienia Anny Jagiellonki w Warszawie.

Nagrodę pierwszą przyznano za:

 • Podjęcie ważnego tematu odzyskiwania przestrzeni uciążliwych, trudno dostępnych dla potrzeb aktywnego użytkowania i utworzenie bardzo atrakcyjnego programu dla nowego miejsca publicznego w mieście,
 • Za przekonywujący proces projektowy – od analiz, poprzez prace koncepcyjne do wnikliwego rozwiązania,
 • Wybór interesującego motywu anatomii człowieka do stworzenia propozycji programowo-przestrzennej dla terenu opracowania,
 • Nieprzeciętną ideę połączenia rekreacji z edukacją,
 • Poszanowanie i wyeksponowanie istniejącego krajobrazu i roślinności oraz wpisanie w tkankę nadwiślańskiego łęgu topolowo-wierzbowego,
 • Uwzględnienie okresu zalewowego oraz zwrócenie uwagi na ekonomię rozwiązań i koszty utrzymania,
 • Nowatorskie, autorskie pomysły mebli i urządzeń terenowych, inspirowane ludzkimi organami,
 • Finezyjny warsztat projektowy,
 • Radość i zabawę w procesie projektowania.

Zobacz pracę: | plansza 1 |

Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: inż. Jakub Lewandowski
Promotor: dr inż. Kinga Kimic
Tytuł pracy dyplomowej: Projekt rewitalizacji skweru im. Bohdana La-cherta na warszawskim Muranowie. Idea upamiętnienia patrona i miej-sca.

Wyróżnienie przyznano za:

 • Ciekawy, trafnie sformułowany temat,
 • Konsekwencję, spójność i jakość całej pracy inżynierskiej,
 • Poprawnie przeprowadzone analizy prowadzące do przekonywujących wniosków,
 • Założenia projektowe nawiązujące do tradycji i tożsamości miejsca,
 • Rozwiązania projektowe poparte dbałością o detal.

Zobacz pracę: | plansza 1 |

Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: inż. Kacper Rybicki
Promotor: dr inż. Marzena Teresa Suchocka
Tytuł pracy dyplomowej: Projekt adaptacji do zmian klimatu na przykładzie przebudowy fragmentu ulicy Madalińskiego w Warszawie.

Wyróżnienie przyznano za:

 • Interesującą propozycję przebudowy ulicy w kontekście następujących zmian klimatycznych i potrzeb użytkowników,
 • Modelowe, czytelne rozwiązania projektowe dla podwyższenia bezpieczeństwa, jakości środowiska i jakości życia mieszkańców miasta,
 • Kunsztowny warsztat projektowy.

Zobacz pracę: | plansza 1 |

Wyróżnienie Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: inż. Iga Wrzosek
Promotor: dr inż. Ewa Kosiacka-Beck
Tytuł pracy dyplomowej: „Stacja zieleń” projekt parku kieszonkowego na terenie osiedla Kamionek w Warszawie.

Wyróżnienie przyznano za:

 • Ciekawą próbę odzyskania dla mieszkańców miasta nieużytkowanego terenu i nadanie mu nowej tożsamości,
 • Spójne i konsekwentne budowanie fabuły miejsca, począwszy od układu kompozycyjnego, poprzez propozycje programowe, na małej architekturze skończywszy,
 • Uniwersalny program zapewniający wypoczynek różnym grupom użytkowników i budujący interakcje pomiędzy nimi,
 • Pomysłowy projekt autorski małej architektury,
 • Solidnie przygotowany dobór roślin dla warunków miejskich oraz zachęcające rekomendacje materiałowe.

Zobacz pracę: | plansza 1 |

Wręczenie dyplomów i nagród Sekcji odbyło się w czasie uroczystego otwarcia wystawy „Praca Dyplomowa Inżynierska”, w dniu 28 marca 2023 r. w Centrum Wodnym SGGW.

Gratulujemy serdecznie wszystkim Autorom i Promotorom prac inżynierskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu w roku akademickim 2022/2023, a szczególnie panom Tomaszowi Ambroziakowi, Jakubowi Lewandowskiemu, Kacprowi Rybickiemu i pani Idze Wrzosek oraz promotorom nagrodzonych prac – paniom Ewie Kosiackiej-Beck, Kindze Kimic i Marzenie Suchockiej.
Dziękujemy kuratorce wystawy dr inż. Ewie Kosiackiej-Beck i Organizatorowi wystawy za zaproszenie do udziału w przeglądzie!

Wystawa „Praca Dyplomowa Inżynierska” trwała od 28 marca 2023 roku do 5 kwietnia 2023 roku w Centrum Wodnym SGGW (parter), przy ul. J. Ciszewskiego 6.
Oddział Warszawski SARP jest honorowym patronem wydarzenia.

Fotografie z wernisażu wystawy wykonali Katarzyna Łowicka, Ewa Rykała i Michał Szadkowski. Dziękujemy Koleżankom i Koledze za udostępnienie zdjęć.

facebook share