Archiwum: wrzesień 2014

Pisma zespołu ds. konkursów MAOiA w sprawie konkursów w Łomiankach i w Ząbkach

Konkurs

– Pismo zespołu w sprawie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania terenu położonego w centrum Miasta Ząbki:

Pismo wystosowane do organizatora konkursu w Ząbkach.

– Pismo skierowane do Burmistrza Gminy Łomianki w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym:

„W nawiązaniu do treści ogłoszenia o konkursie na opracowanie koncepcji rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym, tutejsza Izba zwraca uwagę na następujące zagadnienia, jakie mogą rodzić istotne problemy po stronie Zamawiającego zarówno na etapie konkursowym, jak też na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego: (…)”

Pismo dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym.

Ogólnopolskie Regaty Architektów 2014

Wydarzenie

Minione dwa weekendy stały pod znakiem żeglarstwa, a niewielkie Rydzewo pod Giżyckiem z tygodnia na tydzień stawało się żeglarską stolicą architektów. To tam bowiem już od 3 lat odbywają się Ogólnopolskie Regaty Architektów, które w tym roku biły rekordy pod względem frekwencji. Tegoroczna edycja skupiła niemalże 160 architektów z całego kraju!
[ więcej ]

Konsultacje publiczne raportu „Przestrzeń życia Polaków”

Dyskusja

Jacek Wojciechowicz – Wiceprezydent m.st. Warszawy oraz Mariusz Ścisło – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich serdecznie zapraszają do udziału w konsultacjach publicznych raportu: „Przestrzeń życia Polaków” opracowanego z inspiracji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Temat spotkania – „Architektura a przestrzeń publiczna”
Spotkanie w formie debaty eksperckiej odbędzie się Warszawie w dniu  25 września br. o godz. 10:30 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Warszawa, ul. Foksal 2 – pawilon wystawowy (parter)

Zaproszenie.

[ więcej ]

II Międzynarodową Konferencję Sztuki Islamu w Polsce

Konferencja SARP

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oraz Program Roboczy UIA “Miejsca Duchowe” serdecznie zapraszają na współorganizowaną wraz z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata, Turkish Cultural Foundation oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie: II Międzynarodową Konferencję Sztuki Islamu w Polsce pt: Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions – societies, zorganizowaną dla uczczenia 600-lecia nawiązania w 1414r. stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Turcją. Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 września 2014r., w pawilonie SARP, przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Program konferencji

„Murator” ogłasza konkurs na esej: Dom polski 2021

Konkurs

Redakcja miesięcznika „Murator” (MURATOR SA) ogłasza konkurs na esej: Dom polski 2021. Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą i potrafią pisać o domach, architekturze i budowaniu: projektantów i studentów architektury, wydziałów nauk technicznych lub humanistycznych, a także dziennikarzy zainteresowanych problematyką i praktyków. Prace konkursowe można nadsyłać do 15 października br. [ więcej ]

Raport „Przestrzeń życia Polaków”

Ogłoszenie

Motywem podjęcia prac nad raportem „Przestrzeń życia Polaków” stał się coraz powszechniej odczuwany dysonans pomiędzy wysoką dynamiką procesów inwestycyjnych oraz zauważalną poprawą jakości architektury, a negatywnymi tendencjami w gospodarce przestrzennej, słabościami planowania miejskiego i polityki mieszkaniowej. Narastający w efekcie tych zjawisk chaos przestrzenny staje się cywilizacyjną i ekonomiczną barierą rozwoju kraju. Podnosi on koszty funkcjonowania miast i całych zespołów miejskich i – co szczególnie istotne – pogarsza codzienne warunki i standard życia Polaków. [ więcej ]

Trwa nabór na drugą edycję studiów podyplomowych MIASTA I METROPOLIE. JAK DZIAŁAĆ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Ogłoszenie

Studia podyplomowe zostały przygotowane z myślą o uczestnikach, którzy swoją aktywność zawodową i obywatelską zamierzają realizować w dosłownej i symbolicznej przestrzeni miasta. Współczesne metropolie powinny być postrzegane jako przede wszystkim generatory i przekaźniki kultury – zjawisk, problemów, tendencji. W urzędach miejskich, wydziałach kultury, placówkach edukacji kulturalnej i metropolitalnych instytucjach sztuki występuje duże zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów w tym obszarze, rozumiejących relacje społeczne, polityczne, ekonomiczne, komunikacyjne czy estetyczne w przestrzeni miejskiej.
[ więcej ]