Archiwum: luty 2023

„Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” spotkanie pt: „Przestrzeń książki”

Członkowskie SARP Wydarzenie Spotkanie

W czwartek 9 marca 2023 r. zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu OW SARP „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” pt: „Przestrzeń książki – Radosław Nowakowski, pisarz, liberat, książkarz, tłumacz, muzyk.
 
Gościem honorowym spotkania będzie Radosław Nowakowski, który przedstawi swoją twórczość. W czasie spotkania odbędzie się wystawa książek autorstwa naszego Gościa oraz otwarta debata o „przestrzeni książki” w twórczości Autora.
 
Organizatorami wydarzenia OW SARP z cyklu „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” są: Oddział Warszawski SARP, Sekcja Architektury Krajobrazu i Koło Krytyki, przy współpracy z Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.
 
Projekt zaproszenia na wydarzenia opracowała Katarzyna Łowicka.
Zdjęcie książki pt.: „NOrWAY TO KVIKAKO” udostępnił Autor – Liberatorium – Radosław Nowakowski – Dziękujemy.

Ogłoszenie Konkursu Nagroda Roku SARP, Edycja 2023

Członkowskie Nagrody SARP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 5 kwietnia 2023 r. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu NAGRODA ROKU SARP, edycja 2023 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym 2022 obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci-autorzy, a także Oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

Harmonogram konkursu:
20 luty 2023 r. – ogłoszenie konkursu.
do 5 kwietnia 2023 r.– zgłaszanie obiektów do konkursu – liczy się data doręczenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.
12 maja 2023 r. – termin ogłoszenia wyników konkursu; wernisaż wystawy, siedziba SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie.

Jury przyzna autorom (zespołom autorskim) nagrody w kategoriach:

  1. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
  2. Budynek mieszkalny wielorodzinny.
  3. Budynek biurowy, oświaty lub administracji.
  4. Budynek kultury.
  5. Inny budynek użyteczności publicznej.
  6. Przestrzeń publiczna.
  7. Architektura w przestrzeni dziedzictwa.
  8. Architektura wnętrz.
  9. Architektura krajobrazu.
  10. Zróżnicowany rozwój i budynki certyfikowane.

oraz GŁÓWNĄ NAGRODĘ ROKU SARP dla jednego z obiektów.
Szczegóły na stronie www Konkursu.

Zmarł arch. Marian Łyczkowski

Członkowskie SARP

Zmarł arch. Marian Łyczkowski.
Członek Oddziału Warszawskiego SARP od 1952 roku.
Urbanista związany zawodowo z warszawskim Powiślem. Tworzył w kraju oraz za granicą.
Żołnierz AK.

Stypendium Praktyka z „Warsztatami z mentorem” i Konkurs Teoria z „Warsztatami pisania o architekturze” – nabór do nowej edycji programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Członkowskie Warsztaty SARP Wydarzenie Konkurs Ogłoszenie Patronat OW SARP

Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem”, które Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zorganizuje w Gdańsku w dn. 1-2 kwietnia 2023 r., oraz nabór do X edycji Konkursu TEORIA w nowej odsłonie – trzyetapowego programu połączonego ze stacjonarnymi, 2-dniowymi „Warsztatami pisania o architekturze”, które odbędą się w Domu Kuryłowiczów w Kazimierzu Dolnym w dn. 22-23 kwietnia 2023 r.

Celem programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza jest wspieranie twórczości młodych, kreatywnych i poszukujących architektów, umacnianie w nich postawy odpowiedzialności za ład architektoniczno-urbanistyczny, podejmowanie prób rozpoznawania współczesnych problemów przestrzeni publicznej oraz wypracowywania odważnych i uwzględniających potrzeby społeczności lokalnych rozwiązań tych problemów. Stypendium PRAKTYKA i Konkurs TEORIA zostały pomyślane jako uzupełniające się inicjatywy, które nie tylko poszukują świeżego spojrzenia na architekturę, ale także nowego języka, który umiałby owo spojrzenie przekazać odbiorcy. [ więcej ]

Konkurs SARP nr 1037 dwuetapowy, ograniczony i realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną nowego budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Członkowskie SARP Konkurs

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków ogłaszają dwuetapowy, ograniczony i realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną nowego budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Pula nagród (kwoty brutto) – 135 000,00 PLN
I nagroda 30 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej
II nagroda 20 000,00 PLN
III nagroda 10 000,00 PLN
oraz Nagrody pieniężne w wysokości 15 000,00 PLN dla Uczestników Konkursu, którzy zostaną zaproszeni do Etapu II i złożą w nim kompletną Pracę konkursową.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 10 marca 2023r. o godz. 12.00

Materiały konkursowe dostępne są na stronie internetowej SARP Oddział Kraków.

Zapraszamy do udziału.

Konkurs o doroczną Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – dyplom roku 2023

Członkowskie SARP Konkurs

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o DOROCZNĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO – DYPLOM ROKU 2023 przyznawaną za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi,
który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

Wybór prac do finału konkursu odbędzie się w trzech etapach wg harmonogramu dostępnego na stronie www organizatora.

Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu Dyplom Roku SARP 2023 odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. w Łodzi. O miejscu uroczystości SARP powiadomi w terminie późniejszym.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: dyplom.roku@sarp.pl

Wszelkie informacje, regulamin Konkursu wraz z załącznikami można znaleźć na stronie www organizatora.

Rozstrzygnięcie Konkursu architektonicznego SARP nr 1032 na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie

Członkowskie SARP Konkurs

20 lutego 2023 r. w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP rozstrzygnięto konkurs SARP 1032 na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

I NAGRODA
pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy
konkursowej została przyznana Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 043 (Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 003)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
CH+ Architekci Wojciech Chrzanowski
ul. Piastowska 35/4
50-361 Wrocław

Skład zespołu autorskiego:
Wojciech Chrzanowski (Wrocław), Agnieszka Chrzanowska (Wrocław), Grzegorz Kaczmarowski (Wrocław), Mikołaj Smoleński (Wrocław), Justyna Stanisławska (Wrocław), Natalia Torbiarczyk. [ więcej ]

Pogrzeb arch. Krzysztofa Chwaliboga

Członkowskie SARP

Informujemy, że pogrzeb arch. Krzysztofa Chwaliboga będzie miał miejsce 27 lutego 2023 r.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00 mszą świętą żałobną w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

Lutowe otwarte spotkanie OW SARP

Członkowskie SARP Spotkanie

Kolejne otwarte spotkanie OW SARP już w przyszłą środę.
Do zobaczenia w najbliższą środę, 22 lutego 2023 r. o 18:00!

Zapraszamy członków_inie, architektów_tki, przyjaciół_ki!

Nasze spotkania są nieformalne i mają charakter zrzutkowy. Poruszamy na nich tematykę związaną z architekturą, konkursami. Porozmawiamy o tym, co dzieje się teraz i o tym, co chcemy zmienić!


Zmarł arch. Krzysztof Chwalibóg

Członkowskie SARP Sekcje i Koła

 

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 17 lutego 2023 r. zmarł arch. Krzysztof Chwalibóg, wieloletni członek Oddziału Warszawskiego SARP. W latach 1991-2000 piastował funkcję Prezesa SARP.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 1963 r.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu architektury.

Uczestnicząc aktywnie w życiu Grupy Arch50+, poświęcił ostatnie lata życia działaniom na rzecz dostępności publicznej oraz likwidacji barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. W 2021 roku został laureatem laureat nagrody Lider Dostępności.
Odbił trwały ślad na architekturze stolicy.

Zarząd OW SARP składa najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje żonie, kol. Bożennie Turant-Chwalibóg oraz całej Rodzinie i Bliskim.

W terminie późniejszym poinformujemy o terminie pogrzebu.

Relacja z drugiego spotkania z rzeźbiarką Ludwiką Ogorzelec w ramach cyklu OW SARP „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu”

Członkowskie SARP Sekcje i Koła

W dniu 1 lutego 2023 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu OW SARP „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” pn: „Energia krajobrazu” – twórczość Ludwiki Ogorzelec, artystki rzeźbiarki. Gościem honorowym spotkania była Ludwika Ogorzelec, która przedstawiła swoją twórczość. Debatę poprowadził kolega arch. Jeremi Królikowski z Koła Krytyki OW SARP, prof. SGGW.

Organizatorami wydarzenia był Oddział Warszawski SARP, Sekcja Architektury Krajobrazu i Koło Krytyki przy współpracy z Katedrą Sztuki Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW oraz Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata.

Relację fotograficzną z 2 spotkania z ww. cyklu wykonały: arch. kraj. Magdalena Kazulo-Kleyff, arch. kraj. Katarzyna Łowicka, arch. kraj. Ewa Rykała.

Zachęcamy też do obejrzenia reportażu ze spotkania w OW SARP z rzeźbiarką Ludwiką Ogorzelec, który ukazał się w dniu 2 lutego w TVP Kultura, w Informacjach Kulturalnych. Reportaż dla TVP Kultura przygotowała Klaudia Sikorska, we współpracy z Mateuszem Baranem, zdjęcia wykonał Jacek Szatański. Link do materiału: https://sarp.warszawa.pl/tvp-kultura-o-spotkaniu-z-rzezbiarka-ludwika-ogorzelec-w-ramach-cyklu-ow-sarp-awangarda-mysli-awangarda-krajobrazu/ [ więcej ]

Future of the Past – Conference on Innovative Research and Preservation of Cultural Heritage

Członkowskie

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w jednej z wielu inicjatyw towarzyszących otwarciu Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK – konferencji Future of the Past – Conference on Innovative Research and Preservation of Cultural Heritage w Toruniu w dniach 14-15 czerwca 2023 r.

Konferencja ma być platformą do wprowadzenia Centrum do grona liczących się instytutów badawczych oraz zaprezentowania swojej oferty, by stać się partnerem i nawiązać kolejne kontakty naukowe. Służy również wspieraniu komunikacji między naukowcami i praktykami pracującymi w wielu różnych obszarach ochrony, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu innowacyjnych badań, materiałów, czy technik związanych z dziedzictwem kulturowym. [ więcej ]

Konkurs SARP nr 1036 na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu

Członkowskie SARP Konkurs

SARP Katowice ogłosił konkurs realizacyjny rekomendowany przez SARP na opracowanie koncepcji zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu.

Ostatnie lata przyniosły większą świadomość w zakresie potrzeby dostosowania miast do zmian klimatu. Dużym wyzwaniem są liczne powierzchnie pokryte betonem i brak zieleni, które nie sprzyjają retencji wody i jednocześnie wzmagają zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Z drugiej strony rynek Starego Miasta wymaga szczególnej troski, by podczas planowanej przebudowy nie utracił swojego historycznego, zabytkowego charakteru. Podstawą jest jednak potrzeba stworzenia przyjaznej, dostępnej i żywej przestrzeni publicznej, służącej mieszkańcom miasta. [ więcej ]

Zmarł arch. Jacek Koziński

Członkowskie SARP

Z żalem zawiadamiamy o śmierci arch. Jacka Kozińskiego, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 1981 r. Członka OW SARP w latach 1999-2012.

Msza Święta żałobna odbędzie się 10 lutego 2023 r. o godzinie 12.00 w kościele Pokamedulskim w Lasku Bielańskim w Warszawie. Odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Starym na Powązkach nastąpi o godz. 14.30 przy bramie VI ul. Ostroroga.

Stanowisko SARP i Oddziału Warszawskiego SARP wobec Ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która została przyjęta przez Sejm RP 26 stycznia 2023 r. i skierowana do Senatu

Członkowskie SARP

W Art. 15, ust. 6, punkt 2 obligatoryjnie ustawodawca określił minimalny wskaźnik parkingowy na bardzo wysokim poziomie 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie (a dla zabudowy śródmiejskiej minimum 1 miejsce parkingowe na mieszkanie). W wielu przypadkach doprowadzi on do wstrzymania procesów inwestycyjnych lub diametralnie zwiększy koszty budowy, ostatecznie podnosząc ceny zakupu mieszkań i zmniejszając dostęp do mieszkań dla tysięcy Polaków.

Jako środowisko architektów i urbanistów oczekiwaliśmy w przygotowywanej ustawie „mającej na celu ograniczenie procedur i niepotrzebnych barier administracyjnych”, rzeczywistego ułatwienia w przygotowania projektów, w tym w szczególności projektów mieszkaniowych. W praktyce bariery zaostrza się oraz ingeruje w warunki techniczne w budownictwie, bez dogłębnej analizy ekonomicznej i skutków społecznych, jakie mogą powstać w następstwie wprowadzanych zmian. [ więcej ]

VI warsztaty ARCHISTREFA – nabór uczestników

Członkowskie SARP

Zarząd Główny SARP zaprasza po raz szósty na integracyjny Wiosenny Rejs do Szwecji ARCHISTREFA w dniach: 19 – 21 kwietnia 2023 r. W planie szkolenia, integracja oraz zorganizowane i indywidualne zwiedzanie Sztokholmu.

Oferta skierowana jest dla architektów oraz osób towarzyszących.

Opłata armatorska POLFERRIES za udział w warsztatach ARCHISTREFA uwzględniająca rabat turystyczny grupowy (obejmuje dwa 18 godzinne rejsy, zakwaterowanie w kabinach wewnętrznych z łazienkami, wyżywienie: 2 śniadania i 2 kolacje, przejazdy autokarem, opiekę pilota – przewodnika oraz ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna Bezpieczne Podróże Standard) wynosi: [ więcej ]

TVP Kultura o spotkaniu z rzeźbiarką Ludwiką Ogorzelec w ramach cyklu OW SARP „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu”

Członkowskie Wykład SARP Sekcje i Koła

2 lutego 2023 r. w Informacjach Kulturalnych TVP Kultura, ukazał się reportaż z drugiego spotkania z cyklu OW SARP „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” pt: „Energia krajobrazu” – twórczość Ludwiki Ogorzelec, artysty rzeźbiarza.

Gościem honorowym spotkania była Ludwika Ogorzelec, która przedstawiła swoją twórczość. Debatę poprowadził kolega Jeremi Królikowski z Koła Krytyki OW SARP, prof. SGGW.

Organizatorami wydarzenia był Oddział Warszawski SARP, Sekcja Architektury Krajobrazu i Koło Krytyki, przy współpracy z Katedrą Sztuki Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW oraz Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata. Dziękujemy!

Reportaż dla TVP Kultura przygotowała Klaudia Sikorska, we współpracy z Mateuszem Baranem, zdjęcia wykonał Jacek Szatański.

Zapraszamy do obejrzenia programu: Informacje kulturalne: 02.02.2023 na VOD TVP 1(czołówka oraz 4:04- 6:05).