Archiwum: kwiecień 2013

IMPORT/EXPORT 03 – Edukacja

Wykład Dyskusja SARP

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul.Pańska 3
Start 18:00

Edukacja to narzędzie emancypacji i jedno z ważniejszych pól kontestacji zastanego porządku. Paradoskalnie jednak szkoła często staje się miejscem reprodukcji schematów w oparciu o przymus rywalizacji, tłumi rozbudzanie ciekawości, krytycyzm i zabija w jednostkach wolę poszukiwania. Ivan Illich twierdził, że większość wiedzy zdobywamy poza szkołą. W swojej książce Odszkolnić Społeczeństwo postulował zmianę systemu edukacji na rzecz nieformalnych sposobów zdobywania wiedzy w oparciu o współpracę i dzielenie się informacjami z innymi poprzez sieć powiązań towarzyskich. Dziś narzędziem pozainstytucjonalnej wymiany informacji jest Internet. Jednak ryzyko jakie niesie ze sobą usieciowienie edukacji , to uniformizacja i spłaszczenie świata, zamiast wzbogacania jego różnorodności. W jaki sposób myśleć o przyszłości edukacji architektonicznej będą rozmawiać na najbliższym spotkaniu młodzi polscy architekci, których łączy doświadczenie migracji.
[ więcej ]

URBAN LABORATORY – polsko-szwajcarskie warsztaty urbanistyczne

Warsztaty Wykład Konferencja Dyskusja SARP

Ambasada Szwajcarii w Polsce, czasopismo architektoniczne Hochparterre oraz Oddział Warszawski SARP zapraszają do udziału w pierwszych polsko-szwajcarskich warsztatach urbanistycznych. Ich celem jest wymiana pogladow pomiedzy specjalistami z obydwu państw. Program obejmuje zagadnienia z dziedziny architektury prezentowane i moderowane przez profesjonalistów z Polski i Szwajcarii, omawiane przy współudziale publiczności. [ więcej ]