Doroczna Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – DYPLOM ROKU 2023

W imieniu organizatora, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o Doroczną Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – DYPLOM ROKU 2023.

Wybór prac do finału konkursu odbędzie się w trzech etapach wg harmonogramu opublikowanego w Załączniku nr 1 Regulaminu Konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania prac zgodnie z wytycznymi w Regulaminie Nagrody „DYPLOM ROKU” do dnia 12 maja 2023 r. na adres mailowy biura OW SARP: kontakt@sarp.warszawa.pl.

Zgodnie z Regulaminem Dorocznej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – DYPLOM ROKU 2023, Etap 1 przeprowadza dany Oddział SARP – eliminacji na szczeblu okręgowym Komisja Kwalifikacyjna OW SARP dokona do dnia 26.05.2023 r.

Finał konkursu o Doroczną Nagrodę DYPLOM ROKU odbędzie się 6 października 2023 r. w Łodzi. O miejscu uroczystości SARP powiadomi w terminie późniejszym.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy Organizatora: dyplom.roku@sarp.pl.

Strona www konkursu: OGŁOSZENIE KONKURS DYPLOM ROKU 2023

facebook share