Poszukiwani patroni praktyk studenckich studentów WAPW

Zmiany programowe kształcenia architektów wprowadziły wymóg semestralnych, obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów politechnicznych wydziałów architektury.
W związku z tym Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wraz z Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów RP poszukują patronów praktyki studenckiej.

Zgłoszenia przyjmuje do 7 kwietnia 2023 r. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Pieńkowska, e-mail: Malgorzata.Pienkowska@pw.edu.pl.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję mającą na celu podniesienie jakości przygotowania zawodowego zawodowego przyszłych architektów.
List Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Architektury PW, dr inż. arch. Jerzego Grochulskiego.

Więcej o akcji…

 

facebook share