Archiwum: styczeń 2024

Zmarł Adam Kowalewski

Członkowskie

Ze smutkiem informujemy, że 05.01.2024 r. zmarł Adam Kowalewski, zasłużony architekt i urbanista, wieloletni członek Oddziału Warszawskiego SARP. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek 25 stycznia 2024 roku o godz. 12:00 w Sali Ceremonialnej Domu Przedpogrzebowego na terenie Cmentarza Wojskowego przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie. Po niej nastąpi przejazd na Cmentarz Ewangelicko – Augsburski przy ul. Młynarskiej 54/58 w Warszawie i odprowadzenie urny z prochami Zmarłego do grobu rodzinnego.

Zaproszenie na spotkanie poświęcone profesorowi Edwardowi Bartmanowi w 95. rocznicę jego urodzin

Wykład Wydarzenie Sekcje i Koła

Dziś, w dniu 17 stycznia obchodzimy 95. rocznicę urodzin profesora Edwarda Bartmana, nestora architektury krajobrazu, docenianego dydaktyka i naukowca, związanego z kierunkiem architektura krajobrazu na SGGW w Warszawie, zasłużonego kulturze, projektanta odpowiadającego m.in. za rewaloryzację historycznych ogrodów w Polsce. Profesor odszedł o nas w dniu 19 października 2018 roku. Edward Bartman był wieloletnim członkiem OW SARP, w którym w latach 1962-1965 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Architektury Krajobrazu.

Przypominamy, że 1 lutego 2024 roku w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie poświęcone profesorowi Edwardowi Bartmanowi w 95. rocznicę jego urodzin. Na spotkanie zapraszają Muzeum Łazienki Królewskie oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Będzie to pierwsze spotkanie z nowego cyklu „Nasi wielcy” w ramach projektu „Świat ogrodów Longina Majdeckiego”, którego Oddział Warszawski jest partnerem. [ więcej ]

Zmarł Witold Dębski

Członkowskie

Ze smutkiem informujemy, że 30.12.2023 r. zmarł Witold Dębski, wieloletni członek Oddziału Warszawskiego SARP.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek 9.01.2024 r. o godzinie 13:00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie. Po nim nastąpi odprowadzenie urny z prochami do grobu rodzinnego.

Współpraca z Zespołem Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego

Patronat OW SARP

Miło nam poinformować, że pod koniec listopada 2023 roku OW SARP podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie i objął patronatem klasy kształcące w zawodzie technik budownictwa o specjalizacji „Architektoniczna. Projektowanie i kompozycja”.

Celami porozumienia i patronatu są podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, przekazanie uczniom umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z architekturą. Będzie to się odbywało przez organizowanie m.in. praktyk, wycieczek zawodowych, szkoleń, wystaw i konkursów.