Konkurs SARP nr 1036 na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu

SARP Katowice ogłosił konkurs realizacyjny rekomendowany przez SARP na opracowanie koncepcji zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu.

Ostatnie lata przyniosły większą świadomość w zakresie potrzeby dostosowania miast do zmian klimatu. Dużym wyzwaniem są liczne powierzchnie pokryte betonem i brak zieleni, które nie sprzyjają retencji wody i jednocześnie wzmagają zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Z drugiej strony rynek Starego Miasta wymaga szczególnej troski, by podczas planowanej przebudowy nie utracił swojego historycznego, zabytkowego charakteru. Podstawą jest jednak potrzeba stworzenia przyjaznej, dostępnej i żywej przestrzeni publicznej, służącej mieszkańcom miasta.

SARP Katowice zaprasza pracownie architektoniczne i urbanistyczne do udziału w konkursie:

Pula Nagród: 100 000zł

I nagroda: 50 000zł + zaproszenie do wykonania projektu na podstawie zwycięskiej koncepcji

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 6 marca 2023 r.

Termin składania prac: 15 maja 2023 r.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie organizatora konkursu.

facebook share