Ogłoszenie Konkursu Nagroda Roku SARP, Edycja 2023

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 5 kwietnia 2023 r. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu NAGRODA ROKU SARP, edycja 2023 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym 2022 obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci-autorzy, a także Oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

Harmonogram konkursu:
20 luty 2023 r. – ogłoszenie konkursu.
do 5 kwietnia 2023 r.– zgłaszanie obiektów do konkursu – liczy się data doręczenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.
12 maja 2023 r. – termin ogłoszenia wyników konkursu; wernisaż wystawy, siedziba SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie.

Jury przyzna autorom (zespołom autorskim) nagrody w kategoriach:

  1. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
  2. Budynek mieszkalny wielorodzinny.
  3. Budynek biurowy, oświaty lub administracji.
  4. Budynek kultury.
  5. Inny budynek użyteczności publicznej.
  6. Przestrzeń publiczna.
  7. Architektura w przestrzeni dziedzictwa.
  8. Architektura wnętrz.
  9. Architektura krajobrazu.
  10. Zróżnicowany rozwój i budynki certyfikowane.

oraz GŁÓWNĄ NAGRODĘ ROKU SARP dla jednego z obiektów.
Szczegóły na stronie www Konkursu.

facebook share