Relacja z drugiego spotkania z rzeźbiarką Ludwiką Ogorzelec w ramach cyklu OW SARP „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu”

W dniu 1 lutego 2023 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu OW SARP „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” pn: „Energia krajobrazu” – twórczość Ludwiki Ogorzelec, artystki rzeźbiarki. Gościem honorowym spotkania była Ludwika Ogorzelec, która przedstawiła swoją twórczość. Debatę poprowadził kolega arch. Jeremi Królikowski z Koła Krytyki OW SARP, prof. SGGW.

Organizatorami wydarzenia był Oddział Warszawski SARP, Sekcja Architektury Krajobrazu i Koło Krytyki przy współpracy z Katedrą Sztuki Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW oraz Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata.

Relację fotograficzną z 2 spotkania z ww. cyklu wykonały: arch. kraj. Magdalena Kazulo-Kleyff, arch. kraj. Katarzyna Łowicka, arch. kraj. Ewa Rykała.

Zachęcamy też do obejrzenia reportażu ze spotkania w OW SARP z rzeźbiarką Ludwiką Ogorzelec, który ukazał się w dniu 2 lutego w TVP Kultura, w Informacjach Kulturalnych. Reportaż dla TVP Kultura przygotowała Klaudia Sikorska, we współpracy z Mateuszem Baranem, zdjęcia wykonał Jacek Szatański. Link do materiału: https://sarp.warszawa.pl/tvp-kultura-o-spotkaniu-z-rzezbiarka-ludwika-ogorzelec-w-ramach-cyklu-ow-sarp-awangarda-mysli-awangarda-krajobrazu/

O cyklu spotkań OW SARP „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu”
Czesław Przybylski w swoim wykładzie o architekturze, powiedział, że projektowanie jest przede wszystkim pracą myślową. W projektowaniu myślenie ma służyć realizacji duchowych i materialnych potrzeb człowieka na płaszczyźnie architektonicznej (1936). Dziś w czasach realizmu kapitalistycznego rynek wyeliminował z przestrzeni publicznej myślenie krytyczne, myślenie według wartości. Twórczość architektoniczna zamieniła się w produkcję form estetycznie poprawnych. Krajobraz ulega degradacji. 
„Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” przywraca wiarę w wartości prawdy, dobra i piękna. Jest powrotem do źródeł wartości. Nie jest w przestrzeni publicznej zauważana więc będziemy ją pokazywać i myśleć o niej wspólnie na spotkaniach, prezentacjach i debatach Oddziału Warszawskiego SARP.

Cykl spotkań OW SARP „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” to przestrzeń wymiany myśli i poglądów na tematy związane ze sztuką, kulturą, architekturą, architekturą krajobrazu, twórczością, ładem przestrzennym, szeroko pojętym projektowaniem i edukacją.

Pierwsze spotkanie z ww. cyklu odbyło się 30 listopada 2022 pt: Wizja transformacji południowej części ścisłego centrum Warszawy, autorstwa arch. Jacka Damięckiego i arch. Jana Gootsa – interpretacje studentów architektury krajobrazu SGGW. Więcej o wydarzeniu w linkach poniżej:

Drugie spotkanie z cyklu pt: „Energia krajobrazu” – twórczość Ludwiki Ogorzelec, artysty rzeźbiarza” miało miejsce 1 lutego 2023 r.

Trzecie spotkanie z cyklu “Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” planujemy w dniu 9 marca 2023 pt. „Przestrzeń książki  – Radosław Nowakowski, pisarz, liberat, książkarz, tłumacz, muzyk”.

Wszystkie spotkania z cyklu odbywają się w siedzibie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, w pałacyku Zamoyskich, przy ul. Foksal 2 w Warszawie, w Sali Lustrzanej.

Zapraszamy serdecznie!

facebook share