Konkurs o doroczną Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich im. Zbyszka Zawistowskiego – dyplom roku 2023

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o DOROCZNĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO – DYPLOM ROKU 2023 przyznawaną za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi,
który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

Wybór prac do finału konkursu odbędzie się w trzech etapach wg harmonogramu dostępnego na stronie www organizatora.

Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu Dyplom Roku SARP 2023 odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. w Łodzi. O miejscu uroczystości SARP powiadomi w terminie późniejszym.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: dyplom.roku@sarp.pl

Wszelkie informacje, regulamin Konkursu wraz z załącznikami można znaleźć na stronie www organizatora.

facebook share