Wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK

Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK to wspólne przedsięwzięcie Oddziału Warszawskiego SARP oraz miasta stołecznego Warszawy. Pawilon ma służyć jako centrum informacji, dokumentacji i ekspozycji architektury oraz urbanistyki Warszawy. W Pawilonie wiedza dotycząca rozwoju miasta oraz projektów architektonicznych ma być prezentowana w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla każdego odbiorcy.

Celem konkursu było wyłonienie projektu, który w jak najpełniejszy sposób odpowiadał będzie potrzebom zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Zodiak jako wartościowej przestrzeni publicznej w centrum stolicy, służącej ekspozycjom i wydarzeniom związanym z działaniem Pawilonu. Na konkurs nadesłano w terminie 79 prac. Wśród kryteriów ocenianych przez jury znalazły się: wpisanie w przestrzeń i charakter miejsca, walory i integralność kompozycji, sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych, możliwość realizacji oraz funkcjonalność – szczególnie w odniesieniu do funkcji pełnionych przez Pawilon.

Prace konkursowe, które nie uzyskały nagród ani wyróżnień są do odbioru w siedzibie OW SARP, przy ul. Foksal 2 do 8 maja 2015 r. Przed odebraniem prac prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem OW SARP, tel. 22 826 74 39

W konkursie na koncepcję zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK złożono łącznie 83 prace. Z tego 79 prac zostało złożonych w terminie, 4 prace złożone po terminie nie podlegały ocenie Jury.

Oceny dokonało Jury w składzie:
  1. arch. Jakub Wacławek, OW SARP – Przewodniczący Sądu Konkursowego
  2. arch. Marlena Happach, OW SARP – Sędzia Referent
  3. arch. Dariusz Hyc, OW SARP – sędzia
  4. arch. Barbara Kaliszewska – sędzia
  5. arch. Marcin Mostafa, OW SARP – sędzia
  6. Michał Olszewski, wiceprezydent m. st. Warszawa – sędzia
  7. dr Jarosław Trybuś – sędzia
  8. inż. Jędrzej Zdziechowski, Lafarge Cement S.A. – sędzia
I nagroda: Gowin & Siuta Spółka Jawna
Opinia Jury:
W nawiązaniu do podstawowej funkcji Pawilonu Architektury, który służyć ma przekazywaniu informacji o planowanych zmianach w przestrzeni Warszawy, autorzy pracy zaproponowali przekształcenie placu w symboliczną kartkę białego papieru, która pozwoli wyprowadzić treści ekspozycyjne Pawilonu w przestrzeń przed budynkiem i umożliwi wypowiedź zarówno twórców jak i samych odbiorców.
Wzajemny dialog realizowany przez znaki graficzne, czasowe instalacje, projekcje ma być rejestrowany jest i prezentowany w interaktywnym serwisie internetowym.
Jury przyznaje pierwszą nagrodę przede wszystkim w uznaniu rozwiązania, które pozostawia przestrzeń placu otwartą i przygotowaną na różnego rodzaju scenariusze, które w tak elastycznej przestrzeni mogą się wydarzyć. Za wartościowe uznane zostało połączenie powierzchni placu i przyziemia Pawilonu. Jego atutem jest integracja z przestrzenią Pasażu Wiechu przez wprowadzenie oświetlenia, które dodatkowo wprowadza poziom skali bliższej człowiekowi. W przewrotny sposób autorzy nawiązują do dawnej obecności w przestrzeni plac wody – przywracając ją nie w formie sadzawki, fontanny czy basenu, ale delikatnej wodnej kurtyny wydzielającej ruch po obrzeżu placu względem toczących się na nim wydarzeń. Rozwiązanie uznane zostało za eleganckie, realne i ponadczasowe – otwarte na funkcje które pojawiać się będą wraz ze zmianami programu placu. Autorzy w trakcie realizacji powinni zwrócić uwagę na powiązanie posadzki placu z wnętrzem pawilonu a także na ograniczyć do wielkości placu rozwiązanie oświetlenia.
II nagroda: Rebeka Czaja, Kinga Łukasińska, Michał Wasielewski
Opinia Jury:
Podstawowym elementem wyróżnionego drugą nagrodą projektu jest modularna konstrukcja ze stalowych ram, która stanowić ma bazę do wszelkich działań na placu. Na stałym sztywnym stelażu zawieszane mogą być elementy czasowe – letnie zadaszenie, siedziska, tablice, czy nawet hamaki lub huśtawki. W opinii jury zaproponowana struktura pozwala na wprowadzenie na powierzchnię placu różnorodnych funkcji Pawilonu Architektury – przede wszystkim ekspozycyjnych i edukacyjnych, ale też gastronomicznych czy stricte rozrywkowych. Pokazane rozwiązanie pozwala na funkcjonalne połączenie przestrzeni wewnętrznej pawilonu i zewnętrznej placu, ale też proste wydzielanie sektorów funkcjonalnych. Pozwala na szybkie łatwe i ekonomiczne o przekształcenia przy zaangażowaniu użytkowników placu. Modularna rama wprowadza w wielkomiejską przestrzeń skalę człowieka luźno nawiązując do oryginalnych nieistniejących dziś pergoli.
Jury zarazem zwróciło uwagę na zbyt ograniczający możliwości wykorzystania system modułowania struktury siatki na placu. Moduł wydaje się zbyt mały. Także zastosowanie luster w przejściu do ul. Chmielnej budzi wątpliwości.
III nagroda – Magdalena Siemienowicz, Jakub Kupikowski, Małgorzata Czekajło, Marcin Gliwiński
Opinia Jury:
Trzecią nagrodę otrzymuje praca, która proponuje umieszczenie przed Pawilonem Architektury potężnej stalowej ramy nośnej z ukrytymi wewnątrz instalacjami. Stałą strukturę uzupełnia zmienne wyposażenie: kilka typów opraw oświetleniowych (m.in. oświetlenie sceniczne, lampy grzewcze), siedziska, zieleń wisząca, elementy, zraszacze, głośniki, mikrofony, ekrany, projektory, membrany napinane, ekrany itd. W opinii jury rozwiązanie charakteryzuje funkcjonalna prostota. Mimo wprowadzenia stałego elementu o znaczących, ale też realnych gabarytach, przestrzeń zachowuje otwarty charakter. Może być też łatwo i szybko aranżowana w zależności od aktualnych potrzeb czy scenariusza wydarzeń. Zaproponowana forma dobrze wpisuje się w zastany kontekst i umożliwia różnorodnych treści i kształtów, tworząc dla nich atrakcyjne ale nieprzytłaczające
tło.
Główny element kształtujący plac czyli zewnętrzna „rama wydaje” się przeskalowany i zbyt schematyczny w swoim rozwiązaniu konstrukcyjno-architektonicznym.
wyróżnienie – Zofia Piotrowska
Opinia Jury:
Autorzy wyróżnionej pracy uznali, że należy osiągnąć możliwie najlepszy efekt, możliwie najmniejszymi środkami. W projekcie wykorzystali i wzmocnili mocne strony istniejącego zagospodarowania placu. Zachowany został podstawowy układ przestrzenny – przy stosunkowo małej ingerencji (usunięto barierki , lampy oraz część ławek). Północnowschodnia część skweru zintegrowana została z wejściem do Pawilonu. Rozwiązanie zakłada wprowadzenie jednego istotnego elementu w postaci lampy – ramy, która umożliwić ma obsługę placu i wszystkich odbywających się na nim wydarzeń. Jury przyznaje wyróżnienie doceniając przede wszystkim ideę pokazania w praktyce jak może wyglądać proces poprawy naszego otoczenia, nie tyle przez zamianę starego na nowe, ale przez rozwój, ewolucję i stopniową transformację istniejących rozwiązań.
Wątpliwości Sądu budzi zbyt duża fragmentacja przestrzeni placu, co uniemożliwi
jej wielofunkcyjne wykorzystanie.
wyróżnienie – PAJA/JAPA: Patrycja Dyląg, Jan Przedpełski
Opinia Jury:
Autorzy pracy proponują rozpięcie ponad płaszczyzną placu sieci lin o zmiennym naprężeniu, które można w różny sposób kształtować napinając lub luzując nawet do poziomu posadzki. Siatka służyć ma rozpinaniu czasowego zadaszenia, dzieleniu placu membranowymi przesłonami, zawieszaniu elementów informacyjnych i ekspozycyjnych. Jury przyznaje wyróżnienie pracy w uznaniu decyzji kształtowania otoczenia Pawilonu Zodiak za pomocą jednego zdecydowanego elementu. Rozwiązanie poprowadzone jest konsekwentnie i znakomicie narysowane. Chociaż uznane zostało za stosunkowo mało realne, to doceniony został koncept i sposób podania.
wyróżnienie – Marcjanna Leżańska, Ines Lulkowska, Martyna Matoga
Opinia Jury:
Zaproponowane rozwiązanie opiera się na pomyśle umieszczenia przed
budynkiem Pawilonu Architektury makiety Warszawy. Przedstawiona instalacja
odzwierciedlać ma ścisłe centrum Warszawy. Poszczególne budynki prezentowane są w uproszczonej formie prostopadłościanów. Wewnątrz szklanych komponentów makiety prezentowane mogą być kolejne treści. Jury przyznaje wyróżnienie za ciekawą ideę wykorzystania modelu miasta dla aranżacji przestrzeni publicznej i wykorzystania jego elementów jako mebli miejskich.
Idea poświęcenia placu jednej tylko funkcji – stałej wystawie nie pozwala jednak
na wykorzystanie w pełni możliwości przestrzennych tego terenu.

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli prace w konkursie i zapraszamy na dyskusję pokonkursową, która odbędzie się w OW SARP przy ul. Foksal 2 9 kwietnia o godz. 16.00.

Prace można oglądać na stacji Świętokrzyska drugiej linii metra, w pawilonie 1013, w pobliżu wyjść w kierunku ul. Bagno i ul. Zielnej.

Wystawa będzie czynna:
wtorek, 31 marca – godz. 14.00 – 18.00;
środa, 1 kwietnia – godz. 08.00 – 18.00;
czwartek, 2 kwietnia – godz. 08.00 – 18.00;
piątek, 3 kwietnia – godz. 08.00 – 13.00.