Dla Sędziów

Poniższy dokument zawiera spis podstawowych zasad, które Architekci – Sędziowie Konkursowi zobowiązani są sprawdzić i zweryfikować w warunkach konkursów przed ich zaakceptowaniem. Dokument ten jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Konkursowym SARP oraz zaleceniami Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

| Standardy działania sędziów konkursowych w realizacyjnych konkursach architektonicznych