Co oferuje SARP?

Stowarzyszenie Architektów Polskich, w wyniku wieloletnich doświadczeń, wypracowało reguły przeprowadzania i rozstrzygania konkursów, doskonaląc je i dostosowując do wciąż weryfikowanych przez życie wymagań naszych partnerów. Niezmienne w nich pozostają podstawowe zasady prawidłowo sformułowanych warunków, równości startu i możliwości profesjonalnych rozstrzygnięć, które są podstawą do tego, aby wyniki konkursów przyniosły satysfakcję ich organizatorom i uczestnikom.

 

OW SARP oferuje doradztwo i wsparcie na wszystkich etapach przygotowania i przeprowadzania konkursów, a w szczególności:

1. Określenie celu konkursu i zadania konkursowego

2. Wybór właściwej formy konkursu

3. Oddelegowanie profesjonalnego sekretarza organizacyjnego konkursu oraz asystenta prawnego.

4. Przygotowanie warunków konkursu,

5. Przygotowanie preliminarza kosztów konkursu,

6. Delegowanie profesjonalnych sędziów do udziału w Sądzie Konkursowym w tym przewodniczącego i sędziego referenta.

7. Przygotowanie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz strony internetowej konkursu.

8. Pełen zakres działań administracyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu: ogłoszenia, korespondencja z uczestnikami, obsługa administracyjna pracy Sądu itd.

9. Organizację dyskusji pokonkursowych, konferencji, wystaw i publikacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania konkursów:

http://www.sarp.org.pl/dok/pokaz.php?id=9&tytul=Regulaminy