Dlaczego warto?

Wybór najkorzystniejszego rozwiązania oraz wybór autora – architekta (zespołu autorskiego) – w drodze konkursu daje zamawiającemu istotne korzyści, między innymi:

–  otrzymanie kilku różnorodnych rozwiązań projektowych,
–  wariantowe rozwiązanie problemów, charakterystycznej dla danego zadania projektowego,
–  pozyskanie do współpracy uznanych architektów oraz młodych utalentowanych twórców,
–  dostęp do fachowych i miarodajnych opinii o rozwiązaniach projektowych, które wyraża sąd konkursowy,
–  wymierne oszczędności we wstępnej fazie inwestowania przez uzyskanie możliwości wyboru najodpowiedniejszego wariantu spośród kilku rozwiązań,
–  promocja przedsięwzięcia objętego konkursem w mediach oraz możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych,
–  możliwość reklamy zamawiającego, a przez to możliwość stworzenia dostępu do dodatkowych źródeł finansowania,
–  ustanowienie wykonawcy – autora zadania projektowego – w sposób odpowiadający procedurze wymaganej w przypadku przedsięwzięć realizowanych zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.