Czym jest konkurs?

Konkurs architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny lub urbanistyczny jest formą postępowania, w którym architekci, urbaniści i architekci krajobrazu konkurują ze sobą poprzez przedstawienie w tym samym terminie i na podstawie jednakowych warunków konkursu, twórczych prac projektowych. Prace te są odpowiedzią na ogłoszenie zamawiającego i odnoszą się do jednakowego dla wszystkich uczestników zakresu. Konkurs jest organizowany w celu wyboru najlepszej pracy przez niezależny i profesjonalny sąd konkursowy, z zachowaniem zasady anonimowości prac.