Pisma zespołu ds. konkursów MAOiA w sprawie konkursów w Łomiankach i w Ząbkach

– Pismo zespołu w sprawie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania terenu położonego w centrum Miasta Ząbki:

Pismo wystosowane do organizatora konkursu w Ząbkach.

– Pismo skierowane do Burmistrza Gminy Łomianki w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym:

„W nawiązaniu do treści ogłoszenia o konkursie na opracowanie koncepcji rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym, tutejsza Izba zwraca uwagę na następujące zagadnienia, jakie mogą rodzić istotne problemy po stronie Zamawiającego zarówno na etapie konkursowym, jak też na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego: (…)”

Pismo dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym.

facebook share