Konsultacje publiczne raportu „Przestrzeń życia Polaków”

Jacek Wojciechowicz – Wiceprezydent m.st. Warszawy oraz Mariusz Ścisło – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich serdecznie zapraszają do udziału w konsultacjach publicznych raportu: „Przestrzeń życia Polaków” opracowanego z inspiracji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Temat spotkania – „Architektura a przestrzeń publiczna”
Spotkanie w formie debaty eksperckiej odbędzie się Warszawie w dniu  25 września br. o godz. 10:30 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Warszawa, ul. Foksal 2 – pawilon wystawowy (parter)

Zaproszenie.

PROGRAM:

  1. Powitanie uczestników debaty – Mariusz Ścisło, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich
  2. Wprowadzenie – Jacek Wojciechowicz, Wiceprezydent m.st. Warszawy
  3. Informacja o działaniach Kancelarii Prezydenta RP – minister Olgierd Dziekoński
  4. Wprowadzenie do debaty „Przestrzeń życia Polaków” – cel, założenia, struktura Raportu, rekomendacje – senator Janusz Sepioł
  5. Prezentacja raportu cząstkowego pt. „Jakość polskiej przestrzeni publicznej” – Adam Czyżewski, Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficzne w Warszawie
  6. Panel dyskusyjny
  7. Konkluzja – Adam Czyżewski, Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Raport „Przestrzeń życia Polaków”, powstały z inspiracji Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego przygotował zespół niezależnych ekspertów z Gdańska, Krakowa, Łodzi,
Opola, Poznania, Szczecina i Warszawy, koordynowany przez Senatora RP Janusza Sepioła.
Dokument postuluje podjęcie szybkich inicjatyw legislacyjnych dotyczących planowania
przestrzennego i rewitalizacji oraz przeprowadzenie szerokiej debaty nad kierunkami zmian
w planowaniu regionalnym. Rekomenduje zmiany dotyczące polityki miejskiej i polityki
rozwoju terenów wiejskich.

Szczegóły na temat Raportu.

 

facebook share