Relacja ze spotkania w OW SARP: Wizja transformacji południowej części ścisłego centrum Warszawy, autorstwa arch. Jacka Damięckiego i arch. Jana Gootsa – interpretacje studentów architektury krajobrazu SGGW

W dniu 30.11.2022 r. odbyło się spotkanie w OW SARP pt: Wizja transformacji południowej części ścisłego centrum Warszawy, autorstwa arch. Jacka Damięckiego i arch. Jana Gootsa – interpretacje studentów architektury krajobrazu SGGW.
Gośćmi honorowymi spotkania byli arch. Jacek Damięcki i arch. Jan Goots, którzy przedstawili ideę projektu autorskiego oraz odnieśli się do interpretacji studenckich. Prace studentów zostały zaprezentowane uczestnikom spotkania w formie prezentacji z rzutnika i posterów z wydrukami A3. O własnych pomysłach i kierunkach działań opowiadały cztery studentki architektury krajobrazu warszawskiej SGGW, ukazując potencjał rozwoju projektu.
W debacie wzięli udział min. Andrzej Banach, Maria Brykalska-Karłowska, Jacek Damięcki, Jan Damięcki, Izabela Dymitryszyn, Jan Goots, Jacek Jedynak, Ewa Kosiacka-Beck, Katarzyna Łowicka, Ewa Rykała, Wiesław Słowik. Debatę prowadził Jeremi Królikowski, prof SGGW, przewodniczący Koła Krytyki.

Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu”. Organizatorami wydarzenia byli: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Sekcja Architektury Krajobrazu i Koło Krytyki OW SARP, przy współpracy z Katedrą Sztuki Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW, Seminarium Metodologiczne Architektury Krajobrazu SMAK KSK oraz Stowarzyszenie Genius Loci.

Relacja fotograficzna ze spotkania: Izabela Dymitryszyn, Katarzyna Łowicka i Ewa Rykała

facebook share