Prezentacje i debaty publiczne „Wizja transformacji południowej części ścisłego centrum Warszawy, autorstwa arch. Jacka Damięckiego i arch. Jana Gootsa – interpretacje studentów architektury krajobrazu SGGW”

W dniu 30 listopada 2022 r. (środa) zapraszamy na spotkanie z cyklu „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” pn: Wizja transformacji południowej części ścisłego centrum Warszawy, autorstwa arch. Jacka Damięckiego i arch. Jana Gootsa – interpretacje studentów architektury krajobrazu SGGW.

Gośćmi honorowymi spotkania będą arch. Jacek Damięcki i arch. Jan Goots, którzy przedstawią ideę projektu transformacji południowej części ścisłego centrum Warszawy. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane prace studentów kierunku Architektura Krajobrazu na SGGW, którzy w dniu 25 maja wzięli udział w wykładzie i warsztacie studenckim, zorganizowanym przez Sekcję Architektury Krajobrazu OW SARP przy współpracy z Katedrą Sztuki Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW pt.: „Rola architekta krajobrazu w projektowaniu urbanistycznym na przykładzie studium modelowego transformacji południowej części ścisłego Centrum Warszawy, autorstwa arch. Jacka Damięckiego i arch. Jana Gootsa”.
Po autorskiej prezentacji projektu oraz przeglądzie prac studenckich interpretujących wizję transformacji, odbędzie się otwarta debata, poprowadzona przez Kolegę Jeremiego Królikowskiego z Koła Krytyki OW SARP, prof. SGGW. W debacie wezmą udział min.: Izabela Dymitryszyn, Krzysztof Ozimek, Katarzyna Łowicka, Andrzej Banach, Wiesław Słowik, Ewa Rykała, Ewa Kosiacka-Beck.

Organizatorami wydarzenia z cyklu „Awangarda myśli, awangarda krajobrazu” są Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Sekcja Architektury Krajobrazu i Koło Krytyki, przy współpracy z Katedrą Sztuki Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW, Seminarium Metodologiczne Architektury Krajobrazu SMAK KSK oraz Stowarzyszenie Genius Loci. Projekt zaproszenia na wydarzenie opracował Paweł Kłudkiewicz.

Prezentacje oraz debaty publiczne w dniu 30 listopada są kontynuacją wydarzeń, które odbyły się w dniach 18-31 maja 2022 r. w OW SARP w związku z wystawą w Sali Lustrzanej „Studium modelowego transformacji południowej części ścisłego Centrum Warszawy”, autorstwa arch. Jacka Damięckiego i arch. Jana Gootsa. Sylwetki Jacka Damięckiego i Jana Gotsa prezentowaliśmy w zaproszeniu na wydarzenia.
https://sarp.warszawa.pl/debate-publiczna-przemilczany-fragment-centrum-warszawy-towarzyszacy-wystawie-studium-modelowego-transformacji-poludniowej-czesci-scislego-centrum-warszawy/

Poniżej prezentujemy relację fotograficzną z wykładu i warsztatu studenckiego w dniu 25 maja, którego uczestnicy wezmą udział w prezentacjach i debatach w dniu 30 listopada br.

Relacja fotograficzna: Katarzyna Łowicka

facebook share