OPEN CALL – Zostań częścią teamu ZODIAK

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 lutego 2018, godz. 24.00

 

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłasza otwarty nabór na stanowiska w Zarządzie Fundacji Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK. W ramach naboru pragniemy wyłonić dwie osoby, które zostaną członkami Zarządu Fundacji. Poszukujemy osób, którym bliska jest idea powstania w Warszawie pawilonu architektury i które swoją energią i pasją pomogą nam zbudować miejsce niezwykłe, otwarte i żywe.

 

Czym jest Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK?

Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK zostanie otwarty jesienią 2018 roku w odbudowanym budynku dawnej letniej kawiarni Zodiak przy Pasażu Wiecha. WPA ZODIAK to wspólna inicjatywa Miasta Stołecznego Warszawy i Oddziału Warszawskiego SARP. Tworzyć go będą architekci, a także współpracujący z nimi artyści i specjaliści różnych dziedzin związanych z architekturą i zagospodarowaniem miast. Architektura będzie tu prezentowana w różnych kontekstach – tego, co dzieje się w Warszawie i innych miastach świata, tym zagadnieniom będziemy się przyglądać z punktu widzenia projektantów i użytkowników, historii i scenariuszy futurystycznych. W Warszawskim Pawilonie Architektury będzie można obejrzeć wystawę, podyskutować, kupić książkę i napić się kawy w samym sercu miasta.

 

Czym jest Fundacja Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK?

Fundacja Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK została powołana przez OW SARP w celu opracowania programu i realizowania działalności Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK. Szczegółowe cele Fundacji oraz zasady jej działania zawarto w projekcie Statutu Fundacji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Kto może aplikować?

Do udziału w naborze zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działalnością WPA ZODIAK i chcące współpracować z nami przy jego tworzeniu, a po otwarciu Pawilonu zarządzać jego działaniem. Czekamy na zagłoszenia zarówno architektów, jak i wszystkich osób zajmujących się dziedzinami związanymi z kulturą i sztuką. Wykształcenie architektoniczne i członkostwo w OW SARP nie są konieczne do złożenia aplikacji.

Doświadczenie i umiejętności pożądane:

 • wyższe wykształcenie,
 • doświadczenie we współpracy z instytucją lub organizacją zajmującą się architekturą, kulturą i sztuką
 • doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych w ramach konkursów o finansowanie ze środków publicznych i sponsorskich
 • znajomość języka angielskiego oraz drugiego języka obcego,

 

Jakie przewidujemy zasady współpracy?

Przewidujemy podjęcie stałej współpracy z osobami wyłonionymi w wyniku naboru od marca 2018. Forma zatrudnienia, wynagrodzenie oraz wymiar godzin pracy będą podlegać negocjacjom i zostaną ustalone podczas rozmów z kandydatami.

 

Kiedy i jak aplikować?

Termin składania zgłoszeń mija: 16 lutego 2018, 24:00

Zgłoszenia i zapytania należy wysłać na adres e-mail: team@pawilonzodiak.pl

Co przesłać w aplikacji?

 • list motywacyjny (ok. 300 słów)
 • CV
 • Opcjonalnie portfolio przedstawiające dotychczasowe realizacje przedsięwzięć takich jak wystawy, wydarzenia, publikacje itp. o tematyce zbliżonej do planowanej działalności WPA ZODIAK ( format pdf – w plik nie większy niż 10 MB),

 Kto oceni aplikacje?

Aplikacje oceni komisja w następującym składzie:

 • arch. Maria Saloni-Sadowska – prezes OW SARP, delegowana do Rady Fundacji
 • arch. Marcin Mostafa – członek Zarządu OW SARP, , delegowany do Rady Fundacji
 • arch. Mateusz Świętorzecki – członek Zarządu OW SARP, delegowany do Rady Fundacji

oraz

 • arch. Daniel Frąc – wiceprezes OW SARP
 • arch. Maciej Kowalczyk – wiceprezes OW SARP

Komisja wybierze aplikacje, które uzna za najbardziej odpowiadające celom Fundacji i rekomenduje Zarządowi OW SARP powołanie wybranych osób do Zarządu Fundacji. Komisja przewiduje przeprowadzenia rozmów z wybranymi osobami w celu ustalenia zasad i trybu współpracy bieżącej oraz po rejestracji Fundacji.

Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie przedstawione na stronie OW SARP do dnia 05.03.2018.

 

Z jakimi materiałami można się zapoznać?

Pliki do pobrania:

facebook share