Dokumenty

Statut i regulaminy


Statut SARP – PDF

Regulamin Organizacyjny SARP – PDF

Regulamin Spraw Członkowskich – PDF

Regulamin Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych

Regulamin Funduszu Pomocy Koleżeńskiej – PDF

Regulamin Walnego Zebrania Członków Oddziału

Regulamin Walnego Zjazdu Delegatów – PDF

Regulamin Sądów Koleżeńskich – PDF

Regulamin Komisji Rewizyjnych – PDF

Członkowskie


Karta członkowska SARP – PDF

Sprawozdania i protokoły


Sprawozdanie OW SARP 2012-2015 – PDF

Sprawozdanie OW SARP 2015-2017 – PDF

Sprawozdanie OW SARP 2017-2019 – PDF

Sprawozdanie z Walnego Zebrania 12.10.2019

Sprawozdanie OW SARP za okres 10.2019-10.2020 – PDF

Sprawozdanie OW SARP za okres 11.2020-03.2022 – PDF

Sprawozdanie z Walnego Zebrania 14.05.2022

Protokół z Walnego Zebrania 14.10.2023


Logotypy OW SARP


Zachęcamy do pobrania logotypu OW SARP. Udostępniamy wersję optymalizowaną do publikowania w internecie oraz wersję przeznaczoną do umieszczania w wydawnictwach.
Logotyp należy stosować zgodnie z zasadami opublikowanymi w księdze znaku SARP.

Logotyp OW SARP wersja optymalizowana do internetu – .png
Logotyp OW SARP wersja do druku – .pdf

Księga znaku SARP

RODO


Tabela RODO