FAQ

Kto może wstąpić do SARP?
Do Stowarzyszenia Architektów Polskich zapisać się może każdy architekt, który ukończył studia wyższe na polskiej lub zagranicznej uczelni architektonicznej i uzyskał tytuł inżyniera architekta bądź magistra inżyniera architekta. Dodatkowo w wyjątkowych przypadkach członkiem SARP może zostać osoba szczególnie zasłużona ze względu na swoją działalność na rzecz architektury lub SARP.

Czy trzeba mieć uprawnienia architektoniczno-budowlane aby być członkiem SARP?
Nie.

Co trzeba zrobić aby zostać członkiem SARP?
Aby zostać członkiem SARP należy wypełnić formularz i wraz z trzema podpisami członków SARP poświadczających kandydaturę, należy dostarczyć do biura OW SARP. Kandydatura jest rozpatrywana na najbliższym zebraniu władz oddziału, które odbywają się zwykle dwa razy w miesiącu.

Czym się różni SARP od IARP?
SARP to Stowarzyszenie Architektów Polskich, IARP to Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Członkostwo w SARP jest nieobowiązkowe. IARP zrzesza projektantów z uprawnieniami architektoniczno-budowlanymi, które dają podstawę do wykonywania zawodu architekta w Polsce. Organizacje te ściśle ze sobą współpracują.

Ile wynoszą składki SARP i gdzie je wpłacać?
Zajrzyj do działu składki!

Na co przeznaczane są moje składki?
Składki pokrywają koszty działalności biura OW SARP oraz zasilają Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.

Czy Zarząd pobiera wynagrodzenie?
Wszyscy członkowie Zarządu OW SARP pełnią swoje obowiązki pro publico bono. W OW SARP wynagradzani są pracownicy biura oraz członkowie, którzy pracują jako eksperci w projektach oddziału, m. in. jako sędziowie konkursów i jury warsztatów.