Składki

Z dniem 1 lutego 2022 r. składka dla członków SARP wynosi odpowiednio:

  • 15 zł – przez okres 3 lat od daty uzyskania dyplomu na wyższej uczelni architektonicznej. Po tym okresie automatycznie naliczana jest pełna składka w wysokości 25 zł,
  • 25 zł – dla aktywnych zawodowo członków SARP,
  • zwolnienie z opłat składek i dobrowolne wpłaty na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej – dla emerytowanych i przebywających na rencie członków SARP po pisemnym zawiadomieniu biura OW SARP o fakcie przejścia na emeryturę lub rentę.

Każdy członek SARP może dokonywać dobrowolnych wpłat na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.

Składki członkowskie i dobrowolne wpłaty na FPK należy wpłacać przelewem na konto:
Bank Millennium SA: 42 1160 2202 0000 0000 2748 2961
lub gotówką w Biurze Oddziału od poniedziałku  do piątku w godz. 8:00 – 16:00

W przypadku nieopłacania składek przez kolejnych 6 miesięcy zostaje wysłane przypomnienie z prośbą o uregulowanie zaległości.
Przy zaległościach powyżej 12 miesięcy, członek może zostać skreślony z listy architektów SARP.

Składki pokrywają koszty działalności biura OW SARP oraz zasilają Fundusz Pomocy Koleżeńskiej.